Editorial


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 172
Kategorie: Editorial

S potěšením jsem přijal žádost vedoucího redaktora Časopisu lékařů českých, aby jedno z čísel periodika bylo věnováno otorinolaryngologii. Současně jsem dostal za úkol představit náš obor, proto uvádím následující oficiální definici:

„Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je samostatným oborem vykonávajícím diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, preventivní a posudkovou péči o onemocnění a úrazy větší části splanchnokrania, baze lební a měkkých orgánů krku. Péče oboru se týká následujících anatomických oblastí: horní cesty dýchací, tj. nos a vedlejší dutiny nosní, hrtan, hlasové ústrojí a částečně tracheobronchiální strom; horní cesty polykací, hltan, včetně lymfoepitelového systému, slinné žlázy, částečně jícen; smyslové orgány sluchu, rovnováhy, čichu a chuti; lymfatické a vnitřně sekretorické orgány krku (společně s oborem hematologie, onkologie a endokrinologie); nervstvo a obalové tkáně uvedených orgánů.“

Jaké lze pozorovat změny oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v posledním desetiletí? Došlo k rozvoji řady diagnostických metod v oblasti sluchu, hlasu, řeči, čichu, polykání. Nelze opominout zobrazovací metody sonografické, výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci a další. Rozvíjejí se též chirurgické postupy a důraz je kladen na zachování funkce jednotlivých orgánů a struktur. Jedná se například o chirurgii nedoslýchavosti včetně kochleárních implantací, funkční endoskopickou chirurgii hrtanu, nosu a vedlejších nosních dutin. Obecně je v léčbě zdůrazňována kvalita života nemocných.

Předpokladem úspěšného rozvoje oboru ORL a chirurgie hlavy a krku je velmi úzká mezioborová spolupráce s řadou dalších odborností (radiodiagnostika, onkologie, interna, chirurgie, anesteziologie, pediatrie, patologie, stomatochirurgie, oftalmologie, rehabilitace ad.). Právě této mezioborové spolupráce si velmi ceníme a všem kolegyním a kolegům za ni upřímně děkujeme.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa