Recenze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 95
Kategorie: Recenze

Kontroverze současné medicíny

Ptáček R., Bartůněk P. (eds.): Mladá fronta, Praha, 2016, 325 stran, ISBN 978-80-204-4360-01.

Helena Haškovová Fakulta humanitních studií UK

Jako každý rok i v prosinci 2016 uspořádala Česká lékařská komora monotematickou konferenci, tentokrát na téma „Kontroverze současné medicíny“. A právě na ní byla představena kniha stejného názvu. Editoři Radek Ptáček a Petr Bartůněk uspořádali texty jednotlivých autorů do 4 problémových okruhů.


První obsahuje příspěvky „Kontroverze – trvalá součást našich životů“ (H. Haškovcová), „Medicína plná rozporů“ (J. Žaloudík), „Kontroverze v historii medicíny“ (M. Munzarová), „Kontroverze pohledem právníka“ (J. Mach), „Evidence based medicine: centrální kontroverze současné medicíny“ (R. Ptáček) a „Kontroverzní představa jedince“ (M. Vácha).

Druhý a obsáhlý okruh nazvaný Kontroverze v diskuzi byl koncipován na principu „pro“ a „proti“. Byla vybrána témata domácí porody (Z. Candigliota vs. A. Pařízek a M. Čihař), surogátní mateřství (D. Rumpík, A. Opatrný, D. Mlynářová), čínská medicína a léčitelství (R. Prymula vs. Š. Svačina a J. Mach), povinné očkování (R. Chlíbek vs. L. Eleková), homeopatie (L. Ludvíková vs. P. Klener) a další. Předloženy byly věcné argumenty i etické konotace. Milovníky vína potěší příspěvek o pozitivním vlivu umírněného pití alkoholu (M. Miovský).

Třetí okruh tematizuje oborové kontroverze, konkrétně v chirurgii (P. Pafko), primární péči (S. Býma), onkogynekologii (L. Rob a kol.), psychiatrii (J. Vevera), sexuologii (J. Zvěřina), asistované reprodukci (T. Mardešič), gerontopsychiatrii (Z. Kalvach) a lékařské posudkové činnosti (L. Čeledová, R. Čevela).

Příspěvky čtvrtého okruhu jsou zaměřeny na povinnou mlčenlivost (H. Haškovcová, J. Mach), placebo jako opomíjenou součást léčby (R. Honzák), komunikaci „digi-generace“ a s „digi-generací“ (H. Haškovcová), léčbu betablokátory (J. Hradec), eutanazii (P. Klener), přítomnost robotů, umělé inteligence a aplikaci genetické diagnostiky (P. Hamet), stařeckou demenci (P. Kalvach), přenos buněčných jader u lidí (H. Fulková), klonování (J. Mach), péči o umírající (M. Loučka), psychedeliku, resp. halucinogeny (T. Páleníček), ošetřování muslimského pacienta (M. Hájek), právní úpravu genetických vyšetření (D. Záleská) a legislativní limity používání kmenových buněk (D. Mlynářová).

Předpokládám, že čtenáře, stejně jako účastníky konference, nejvíce zaujme kapitola „Kontroverze v diskuzi“. Pro úplnost je třeba dodat, že po vyhlášení tématu kontroverze vznikla doslova „kontroverzní bouře“. Někteří lékaři, a nebylo jich málo, kritizovali prostřednictvím telefonátů a elektronické pošty vedení České lékařské komory za to, že chce umožnit prezentaci názorů odpůrců povinného očkování či příznivců domácích porodů, čínské medicíny nebo surogátního mateřství atd., což považují za nevhodné a snižující odbornou prestiž ČLK. Jiní lékaři naopak takové rozhodnutí vítali a dostavili se na konferenci v hojném počtu. Ukázalo se, že tato kontroverzní témata jsou nejen nosná, ale také pro všechny přínosná a že diskuzi o nich lze zvládnout důstojně, i když někdy s obtížně skrývanými emocemi. Pro značný ohlas se připravuje na 20. května 2017 zkrácená verze konference. Pokud se jí někdo nebude moci zúčastnit, má k dispozici i tuto knihu, ve které si vybere třeba takové kontroverzní téma, které mu je odborně nejbližší.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa