Časopis lékařů českých - Číslo 2/2017

Úvodník

55
Úvodem

Editorial

56
Prevence v psychiatrii

Jiří Raboch


Přehledový článek

58
Sebevražednost − závažný zdravotně-společenský problém s možností prevence

Martin Anders

68
Prevence poruch příjmu potravy

Hana Papežová

74
Životní styl a afektivní poruchy

Jiří Raboch


Původní práce

81
Pracovní stres a duševní zdraví – může práce vést k duševním poruchám?

Radek Ptáček, Martina Vňuková, Jiří Raboch

88
Poznámka k použití dotazníku kvality života WHOQOL-BREF v českém prostředí

doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, Ph.D., PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Milena Sihelníková


Kongresové zpravodajství

93
Role České lékařské společnosti JEP a praktických lékařů ve zvyšování zdravotní gramotnosti

Petr Struk, Bohumil Seifert, Alena Šteflová, Zdeněk Kučera


Recenze

95
Recenze

Dějiny lékařství

96
Prof. MUDr. Antonín Heveroch (1869–1927)

Karel Černý

99
Sune Bergström (1916–2004)

Pavel Čech


Osobní zprávy

92
Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2016
98
Jubilující prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
101
Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2016 – návrhy na ocenění
102
100 let doc. MUDr. Juraje Strausse (1917–2017)
103
Mladistvý šedesátník prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Petr Sucharda

104
K nedožitým devadesátinám profesora MUDr. Jiřího Jirky, DrSc. (1927–2016)

Karel Matoušovic

105
Padesát let od úmrtí profesora Eduarda Cmunta
106
Vzpomínka na prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc.

Jaroslav Blahoš

107
K životnímu jubileu doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc.

Karel Havlíček

108
Jubilanti duben 2017
Jubilanti květen 2017

Kalendář

109
Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (květen − červen 2017)

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa