Zemřel profesor Karel Horký


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 278
Kategorie: Osobní zprávy

V věku 83 let zemřel 11. srpna 2016 emeritní přednosta 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP(Hon), FEFIM.Karel Horký se narodil 9. května 1933 v Brně, kde také absolvoval studium na lékařské fakultě. Po krátkém působení na interním oddělení v Děčíně (1957–1960) přešel do Prahy na 3. interní kliniku prof. Josefa Charváta, kde působil nepřetržitě třicet let. Od roku 1965 byl odborným asistentem tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK, atestoval z interního lékařství a po pobytu na Clinical Research Institute of Montreal v Kanadě (1969–1970) působil jako samostatný vědecký pracovník v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus. Habilitoval se v roce 1988, v roce 1990 již jako profesor vnitřního lékařství získal v konkurzu místo přednosty 2. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kterou vedl do roku 1998.

Na konci roku 1989 se o něm uvažovalo jako o prvním porevolučním ministru zdravotnictví, krátce byl proděkanem pro zahraniční styky 1. LF UK, poté několik volebních období předsedou České internistické společnosti ČLS JEP (1991–2007), v letech 1994–1998 zastával také funkci předsedy pracovní skupiny pro hypertenzi České kardiologické společnosti. Po vzniku samostatné České společnosti pro hypertenzi v roce 1998 se stal jejím místopředsedou a tuto funkci zastával do roku 2005. Byl spoluautorem všech našich doporučení k diagnostice a léčbě hypertenze, včetně těch nejrecentnějších. Významná byla i účast prof. Horkého v organizačním výboru mezinárodního ISH/ESH kongresu Hypertension Prague 2002, dosud největší kardiologické akci pořádané na území České republiky.

Byl však uznáván nejen pro své zkušenosti a organizační schopnosti, ale zejména pro svoji odbornou práci. Hlavní oblastí výzkumu prof. Horkého byla arteriální hypertenze a zvláště systém renin-angiotenzin. Publikoval přes 400 odborných sdělení, napsal řadu kapitol do monografií a ohromnou práci odvedl jako pořadatel posledních vydání Lékařského repetitoria. Byl vyhledávaným přednášejícím a zapáleným učitelem.

Právem získal řadu ocenění: Česká internistická společnost ČLS JEP ho zvolila svým čestným předsedou stejně jako Česká společnost pro hypertenzi, dosáhl členství v Evropské společnosti pro klinický výzkum a také v Evropské a Mezinárodní společnosti pro hypertenzi. Byl čestným členem American College of Physicians a European Federation of Internal Medicine, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiologické společnosti a České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Čestným členstvím ho ocenily i Slovenská lékařská společnost a Polská internistická společnost, stejně jako slovenské společnosti internistická a endokrinologická.

Profesor Horký byl vynikajícím představitelem charvátovské školy spojující výzkum s klinickou praxí a propojující různé oblasti medicíny – v tomto případě endokrinologii s kardiologií. Patřil ke generaci lékařů se širokým rozhledem, kteří ještě obsáhli většinu oboru vnitřního lékařství. Dovedl být i zarputilým diskutérem, ale vždy vystupoval s rozvahou a noblesou. V jeho osobě se snoubila málokdy vídaná kombinace velkých schopností s bystrým úsudkem a současně i hluboce lidský rozvážný a laskavý přístup k okolí a k nemocným. Tak na něj jistě budou vzpomínat všichni, kdo se s ním setkali, na všech pracovištích, kde působil, i v odborných společnostech, jichž byl členem. Řada lékařů, bez ohledu na dosažené tituly či hodnosti, se s hrdostí počítá mezi žáky profesora Karla Horkého – autor této vzpomínky je jedním z nich. 

Jiří Widimský jr.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa