Předání čestných medailí ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 280
Kategorie:

U příležitosti 42. česko-slovenského chirurgického kongresu, konaného ve dnech 14. – 16. 9. 2016 v hotelu Pyramida v Praze, byly uděleny pocty několika významným lékařům a chirurgům za jejich výrazný přínos české a světové medicíně a výjimečně prospěšnou celoživotní práci pro chirurgickou obec. Jedním z nejvyšších ocenění bylo předání čestných medailí České lékařské společnosti J. E. Purkyně udělených rozhodnutím předsednictva společnosti dvěma dlouholetým členům.

Medaile z rukou prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., vědeckého sekretáře ČLS JEP, obdrželi prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., a doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., narozený v roce 1954, v současné době senátor PČR, místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, bývalý proděkan pro vědu a výzkum, později ve dvou obdobích děkan Lékařské fakulty MU v Brně. Nyní působí jako ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, je členem vědeckých rad Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady České lékařské komory.

Absolvoval lékařskou fakultu v Brně a získal atestace v oboru chirurgie i klinické onkologie. Prošel několika zahraničními stážemi a výzkumnými programy. Rozsáhlé vzdělání a lidský rozměr jeho osobnosti mu umožňují výrazný odborný a široký společenský rozhled. V minulém období pracoval ve výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP, zasloužil se o rozvoj onkochirurgie a její aplikaci do širokého spektra klinické chirurgie. Po celé období práce v MOÚ rozvíjel projekt komplexní onkologické péče s vazbou na jednotlivé moduly klinické chirurgie. Jeho neuvěřitelné osobní nasazení, precizní formulace a řečnické nadání společně s neutuchajícím zdrojem nápadů pomohly k realizaci nového onkochirurgického programu a ustavení sekce pro onkochirurgii při České chirurgické společnosti ČLS JEP. V tomto velmi progresivním trendu poznávání a spolupráce pokračuje současně se všemi dalšími nemalými povinnostmi. Udělení medaile ČLS JEP je pouze malým ohodnocením jeho neutuchajícího úsilí a velkého množství odvedené práce.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., narozený v roce 1947, přednosta Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava, předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, vedoucí Ústavu medicíny katastrof Lékařské fakulty Ostravské univerzity a katedry rehabilitace. Člen Vědecké rady České lékařské komory, Vědecké rady Ostravské univerzity, Vědecké rady AZV a dalších institucí. Autor mnoha monografií, odborných článků, grantů, projektů a patentů. Organizátor velkolepých kongresů v úrazové chirurgii a celého integrovaného záchranného systému na vysoké vědecké i společenské úrovni. Systematicky spolupracuje na vývoji pomůcek a instrumentaria pro traumatologii. S neuvěřitelnou zručností a elegancí dokáže uvádět do praxe všechny nové operační metody neměřitelného spektra. Umí je naučit i jiné. Jeho práce je skutečně novátorská. V celé chirurgické obci je z těchto důvodů vysoce hodnocen a respektován.

Výjimečná osobnost a všemi uznávaný přední odborník české a slovenské traumatologie a chirurgie, mimořádně nadaný operatér s neskutečnou invencí, s vysokým vědeckým a pedagogickým potenciálem. Úspěšně navázal na práci svého předchůdce, neopomenutelného významného československého traumatologa a autora celostátně uznávaných učebnic moderní úrazové chirurgie, doc. Kamila Typovského.

Celý svůj dosavadní život věnoval traumatologii a jejímu rozvoji, dosáhl skutečného mistrovství, výrazně ji posunul v teorii a praxi do moderního oboru s vysokou úspěšností.

V uplynulém období pracoval i ve výboru České chirurgické společnosti JEP. Mnoho sil věnoval organizaci sítě traumatologie od definovaných traumatologických center k dalšímu vytvoření celé struktury plně fungujícího systému úrazové péče v naší republice. Tento úkol ještě čeká na svoje naplnění. Vzhledem k osobním vlastnostem doc. Plevy a obvyklému nasazení je pouze otázkou času jeho uskutečnění.

Vysoké vyznamenání předsednictva ČLS JEP na návrh vedení České chirurgické společnosti je pouze skromnou odezvou k jeho celoživotnímu dílu.

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

jménem České chirurgické společnosti ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa