Jubileum Jaroslava Kříže


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 276
Kategorie: Osobní zprávy

V květnu tohoto roku oslavil významné životní jubileum doc. MUDr. Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu.  


Docent Kříž jako první v nových podmínkách v roce 1990 po nástupu do pozice hlavního hygienika inicioval změny oboru public health v jeho moderním a mezinárodně uznávaném pojetí a nastartoval aktivity související s tvorbou národních strategií na ozdravění životního stylu a podpory zdraví. Je tak jedním z průkopníků, který službě veřejnému zdraví věnoval celý svůj profesní život. Kromě svých odborných zásluh je obdivován i pro svou pozitivní osobnost a přátelskou povahu.

V roce 1960 absolvoval na pražské Lékařské fakultě hygienické UK a nastoupil jako asistent profesora Symona na katedře hygieny obecné a komunální. O 12 let později již vedl na krajské hygienické stanici Středočeského kraje oddělení hygieny obecné a komunální. V roce 1987 inicioval založení nového oddělení pro sledování zdravotního stavu obyvatel. Až později se obdobná oddělení stala součástí i dalších hygienických stanic.

Funkci hlavního hygienika ČR zastával mezi lety 1990 a 1993. V této pozici se zasloužil o nové pojetí hygienické služby, které se odrazilo v novém zákonu o ochraně veřejného zdraví a dále v koncepčních otázkách řešení prevence a podpory zdraví cestou Národního programu zdraví. Stejně významným činem bylo zahájení systému monitorování zdraví obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Monitoring i programy prevence a podpory zdraví byly potvrzeny formou vládních usnesení a jsou realizovány dodnes.

Přispěl k modernizaci celého oboru a ve svých snahách pokračoval i jako ředitel Státního zdravotního ústavu, který vedl v letech 1994−2001. Zde usiloval o zvýšení vědecké a společenské autority ústavu, aktivnější vztahy s politickou a mediální sférou a terénními pracovišti hygienické služby.

Jako docent hygieny byl habilitován v roce 1991 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v době, kdy působil jako hlavní hygienik.

I při svém neobyčejném pracovním nasazení stále zůstával aktivním členem mnoha odborných a společenských organizací. Byl členem Vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV, vědecké rady IGA MZ ČR a předsedou její odborné komise Zdraví a životní podmínky. Je stále aktivním členem Společnosti hygieny a komunální medicíny ČLS JEP. Dosud je předsedou redakční rady časopisu Hygiena. To vše je pouze zlomek z mnoha jeho činností v oblasti veřejného zdravotnictví.

Nelze však opomenout, že při tom všem si docent Kříž stále najde čas na své přátele a koníčky. Celým životem ho provází hudba a malování. Dokáže výborně improvizovat na hudební nástroje, zamlada hrál v orchestru na klavír i v kostele na varhany. Není asi lepšího ocenění osobnosti, jakou bezesporu doc. Kříž je, než vyjádření jeho vlastní rodiny: „Tatínek má velký rozhled v historii, literatuře faktu, beletrii i filozofii. Sleduje moderní technologie, má svůj profil na facebooku i linkedIn, umí si nainstalovat programy i porazit strom. Jeho celoživotní tvůrčí přístup k životu je někdy až obtížný v tom, že se za žádnou cenu nechce vzdát a musí problém sám vyřešit. Jazykem dnešní doby mu určitě nikdy nechyběl kreativní přístup k životu a kompetence k řešení problému. Nikdy mu nešlo o moc ani o peníze, což ho ve sdělování myšlenek velmi osvobozovalo. Formální autoritu pokládal jen za nutný prostředek k prosazení pro lidstvo prospěšných záměrů. Má přirozeně velmi pozitivní myšlení, o lidech si vždy myslel i myslí to lepší.“

Co k tomu dodat. Vážený pane docente, milý Jaroslave, srdečně ti přejeme do dalších let hodně zdraví, svěžesti a osobního elánu.

Alena Šteflová

jménem předsednictva České lékařské společnosti JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa