Životní jubileum doc. MUDr. Dagmar Lincové, CSc.


Autoři: prof. MUDr. František Perlík, DrSc.;  doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Působiště autorů: Farmakologický ústav 1. LF UK
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 259
Kategorie: Osobní zprávy

V červnu letošního roku oslavila významné životní jubileum doc. MUDr. Dana Lincová, CSc., významná představitelka české farmakologie a toxikologie. Narodila se 5. června 1939 v Novém Bydžově, kde absolvovala svá středoškolská studia a maturovala v roce 1956. Vystudovala fakultu vše-obecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 1962. Již jako studentka projevila zájem o farmakologii a pokračovala i po promoci ve Farmakologickém ústavu FVL UK u prof. Maxe Wenkeho.

Zapojila se do studia interakčních mechanismů látek ovlivňujících vegetativní nervový systém, zejména se věnovala metabolickým funkcím sympatiku a studiu glykogenolýzy a lipolýzy. Spolupracovala s doc. Václavem Trčkou ve studiu metabolických účinků blokátorů adrenergních receptorů vyvíjených ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii. Navázala neméně významnou výzkumnou činností, studiem vlivu estrogenů a kortikoidů na metabolismus v tukové tkáni. Zasáhla tím do tématu, které je aktuální i v současnosti. Správné nasměrování farmakodynamického výzkumu potvrzují také práce analyzující vaskulární účinky a další biologické funkce oxidu dusnatého. Výsledky vědecké práce uveřejnila téměř ve 200 domácích i zahraničních odborných publikací. V roce 1968 doc. Lincová obhájila kandidaturu věd a v roce 1988 se habilitovala v oboru farmakologie na 1. LF UK v Praze.

Do paměti několika generací vysokoškoláků se zapsala jako velmi oblíbená přednášející všech bakalářských i magisterských směrů medicíny. Kromě práce na 1. LF je docentka Lincová garantem výuky farmakologie studentů Pedagogické fakulty UK – obor speciální pedagogika, spolupodílí se na výuce posluchačů VŠCHT a zapojila se i do postgraduálních přednášek pracovníků SUKL.

Navázala na ediční činnost prof. Wenkeho a jeho spolupracovníků při přípravě řady učebních textů a praktických cvičení z farmakologie. Vyvrcholením této činnosti doc. Lincové je její editorské působení při vydání celostátní učebnice „Základní a aplikovaná farmakologie“. Moderní učebnice zahrnující nejen obecnou farmakologii, ale i nejdůležitější poznatky o léčivech používaných u onemocnění jednotlivých orgánů. To zajistilo této publikaci velkou oblibu a opakované vydání. Text je zdrojem informací nejenom pro posluchače lékařství a farmacie, ale pomáhá při postgraduálním studiu lékařů, farmaceutů a těm, kteří se věnují biomedicínskému výzkumu. Monografie byla oceněna cenou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP. Kromě toho, jako projev ocenění dlouholeté vědecké a pedagogické činnosti v oboru, získala doc. Lincová v roce 2004 Čestné členství České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.

Docentka Lincová má za sebou více než 50 let aktivního života pedagoga a výzkumníka na poli farmakologie. Jménem spolupracovníků „naší“ Daně za tuto činnost upřímně děkujeme a přejeme jí k jubileu pevné zdraví a neutuchající elán do dalších let.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa