Odešel doc. MUDr. Petr Hach, CSc.


Autoři: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 259-260
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 24. května letošního roku zemřel ve věku nedožitých 73 let doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. med h.c., emeritní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, rytíř svrchovaného rytířského řádu Maltézského, člen Papežské akademie Pro Vita.

Docent Petr Hach se narodil 7. června 1941 do lékařské rodiny. Po maturitě s výborným prospěchem studoval v letech 1958–1964 na Fakultě všeobecného lékařství UK, kde promoval 24. června 1964. Už během studií na fakultě projevil svůj živý zájem o morfologii, když pracoval jako demonstrátor postupně na ústavech anatomie, patologie a embryologie, dále jako pomocná vědecká síla a pomocný asistent Embryologického ústavu FVL UK. Zde také po promoci absolvoval řádnou aspiranturu spojenou i s několikaměsíční stáží na Humboldtově univerzitě v Berlíně a v roce 1969 byl ustanoven odborným asistentem katedry embryologie. V roce 1980 obhájil kandidátskou práci a v roce 1986 se habilitoval v oboru histologie a embryologie. V průběhu své dlouholeté vědecké činnosti se věnoval různým tématům. Jakožto morfolog se metodicky se zaměřil na kvantitativní elektronovou mikroskopii, morfometrii a stereologii. Největší význam a ohlas měly jeho práce věnované procesu melanogeneze, které vznikly ve spolupráci s tehdejším 2. ústavem lékařské chemie a biochemie FVL UK. Postupem času se mimo své základní odborné zaměření také stále více věnoval etickému rozměru medicíny. Publikoval mnoho desítek prací v mezinárodních i českých lékařských časopisech. Přednesl více než 150 odborných přednášek u nás i v zahraničí.

Kromě své vědecké a pedagogické činnosti pan docent Petr Hach působil od roku 1990 v mnoha akademických a odborných funkcích. Byl proděkanem pro pedagogické záležitosti, členem a předsedou akademických senátů UK a 1. LF UK. V letech 1993–1999 byl děkanem 1. LF UK, od roku 1995 do roku 2011 byl přednostou Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK. Byl členem a funkcionářem řady odborných a společenských organizací včetně Papežské akademie Pro Vita.


Za svůj život byl mnohokrát oceněn čestnými tituly a medailemi. V roce 1983 získal cenu Československé onkologické společnosti za nejlepší práci v oboru, v roce 1997 obdržel čestný doktorát medicíny University of Dublin (Trinity College), Irsko.

V neposlední řadě je nutné připomenout, že pan docent Hach byl výborným učitelem, který poutavou formou zpřístupňoval obor histologie a embryologie generacím studentů, u nichž se těšil velké oblibě. Věnoval se sportovní kanoistice, později jachtingu. Působil v pěveckých souborech, zabýval se historií a literaturou faktu a díky svému širokému záběru zájmů a osobitému humoru byl nejen oblíbeným učitelem, jak už bylo zmíněno, ale rovněž příjemným společníkem.

Jeho náhlým odchodem jsme ztratili významného člena akademické obce Univerzity Karlovy, vynikajícího odborníka a dobrého člověka.

Čest jeho památce.

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

přednosta Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa