15. Vejdovského olomoucký vědecký den


Autoři: MUDr. Petr Mlčák
Působiště autorů: Oční klinika LF UP a FNOL
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 257
Kategorie: Sjezdy

Olomouc, 22. březen 2014

V sobotu 22. března 2014 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil 15. Vejdovského olomoucký vědecký den. Významného setkání předních českých sítnicových specialistů i ostatních oftalmologů se letos zúčastnilo 380 lékařů z Česka, Slovenka i Německa. Zaznělo 29 odborných sdělení. U osmi z nich byli autory pracovníci Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Setkání bylo rozděleno do čtyř tematických bloků: venózní okluze sítnice, odchlípení sítnice, diabetická retinopatie – 1. část, diabetická retinopatie – 2. část a varia.

První blok uvedl souborným referátem doc. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Universitäts-Augenklinik, Charité – Campus Benjamin Franklin, Berlin). Prevalence okluze sítnicové vény (OSV) je 5,2/1000 osob. Ve světě postihuje 16,4 milionu pacientů, přičemž výrazně dominuje kmenová okluze sítnicové vény nad větvovou okluzí sítnicové vény. Prevalence výrazně stoupá s věkem. Nejvíce jsou ohroženy osoby nad 70 let. Základem léčby je kompenzace přidružených onemocnění (hypertenze, hypercholesterolémie, diabetu a obezity) a eliminace ovlivnitelných rizikových faktorů (kouření). Samotná oční léčba patří do rukou specialisty, který na základě typu okluze a dalších vyšetření rozhodne, zda je pro pacienta vhodná antikoagulační terapie, laserové ošetření sítnice, pars plana vitrektomie (odstranění sklivce), intravitreální aplikace anti-VEGF (látek působících proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru; Lucentis, Eylea) či depotního steroidu (Ozurdex) nebo kombinace několika metod. V dalších přednáškách se specialisté podrobně věnovali příčinám OSV, jejím prognostickým faktorům a strategii léčby. Na konci bloku proběhla panelová diskuze na téma venózní okluze sítnice moderovaná přednostou Oční kliniky LF UP a FNOL prof. MUDr. Jiřím Řehákem, CSc., FEBO.

Ve druhém bloku organizovaném MUDr. Oldřichem Chrapkem, Ph.D. (vedoucím lékařem vitreoretinálního centra Oční kliniky LF UP a FNOL) jsme měli možnost získat informace o anatomických a funkčních výsledcích operací odchlípené sítnice. Odchlípení sítnice je akutní stav v očním lékařství, kdy by měla být operací ochlípená sítnice opět přiložena. Bez operace dojde k oslepnutí postiženého oka. Například kryochirurgická operace sítnice (zevní typ operace se zachováním sklivce vhodná u pacientů s méně závažným nálezem a vlastní čočkou) umožnila u 88 % pacientů přiložit sítnici jedinou operací. Následnými operacemi se podařilo sítnici přiložit celkem u 97,5 % pacientů. Centrální zraková ostrost se po kryochirurgické operaci zlepšila u 87 % pacientů s odchlípením sítnice včetně makuly. Pacienti s dobou odchlípení makuly ≤ 10 dnů mají vyšší naději na lepší centrální zrakovou ostrost než pacienti s dobou odchlípení makuly ≥ 11 dnů.

Ve třetím a čtvrtém bloku byla mimo jiné věnována pozornost léčbě diabetického makulárního edému. Aktuální možností léčby je kromě kompenzace diabetu a přidružených onemocnění (zejména hypertenze, hypercholesterolémie a obezity) laserového ošetření sítnice a pars plana vitrektomie, nově také použití intravitreálně aplikovaných anti-VEGF (Lucentis, Eylea). Podle výsledků klinických studií i podle zkušeností z reálné praxe přináší opakovaná aplikace anti-VEGF šanci na zlepšení centrální zrakové ostrosti, a tím i zlepšení kvality života diabetiků.

Ceny za nejlepší přednášky mladých oftalmologů (do 35 let) s vitreoretinální problematikou v roce 2013, udělované Českou vitreoretinální společností (ČVRS), převzali z rukou prezidenta ČVRS prim. MUDr. Jana Ernesta, Ph.D.: 1. místo MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UP a FNOL), 2. MUDr. Zuzana Pešková (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň), 3. MUDr. Zuzana Hlaváčková (Oční klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha).

15. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě.

 

Na fotografii (zleva): prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident ČVRS, Oční klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha), doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Oční klinika LF MU a FN Brno), prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL), doc. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Universitäts-Augenklinik, Charité - Campus Benjamin Franklin, Berlin)
Obr. 1. Na fotografii (zleva): prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident ČVRS, Oční klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha), doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Oční klinika LF MU a FN Brno), prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL), doc. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Universitäts-Augenklinik, Charité - Campus Benjamin Franklin, Berlin)

MUDr. Petr Mlčák

Oční klinika LF UP a FNOL

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: mlcakpetr@seznam.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa