Plánované akce odborných složek ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 137-138
Kategorie: Zprávy

únor

16. února 2011
Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

Místo: Olomouc
Pořadatel: Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci ve spolupráci s
Klinikou zubního lékařství LF UP v lomouci březen

17. až 18 února 2011
XXVII. mezinárodní kongres SKVIMP

Místo: Hradec Králové, Výukové centrum LF UK a FN
Pořadatel: SKVIMP

21. února 2011
Rotaviry z
ohledu infektologa
Místo: Obříství 82, okr. Mělník
Pořadatel: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, OSPDL Zpč. regionu

Březen

1. března 2011
Poruchy imunitního
a respiračního systému u dětí
Místo konání: Brno
Pořadatel: Body Centrum s.r.o. ve spolupráci s ČLS JEP

3. března 2011
Hiporehabilitace

Místo: Lékařský dům Praha
Pořadatel: OS PDL ČLSJEP

5. března 2011
Mezioborový seminář pediatrie

Místo konání: Praha 2, Lékařský dům
Pořadatel: Česká lékařská akupunkturistická společnost JEP

10. března 2011
Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

Místo konání: Plzeň
Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

17. března 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Olomouc
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

31. března 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Brno
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

duben

7. dubna 2011
Konference

Místo: Lékařský dům Praha
Pořadatel: OS PDL ČLSJEP

13. dubna 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Ústí nad Labem
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

27. dubna 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Liberec
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

květen

5. května 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Ostrava
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

5. května 2011
Pigmentové névy

Místo: Lékařský dům Praha
Pořadatel: OS PDL ČLSJEP

11. května 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Plzeň
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

19. května 2011
ORL problematika
v ordinaci dětského lékaře
Místo: Hradec Králové
Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

červen

2. června 2011
Lymská borelióza –
diagnostika léčba
Místo: Lékařský dům Praha
Pořadatel: OS PDL ČLSJEP

9. června 2011
Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparací tkání
RANDE 2011
Místo: Třinec
Pořadatel: Spolek lékařů v Třinci

Spolek lékařů českých v Praze

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v lednu, únoru a v březnu 2011 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 14. ÚNORA 2011

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer
Novinky v terapii endokrinních onemocnění

Koordinátor: prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

 1. V. Hána: Úvod (5 min)
 2. J. Jiskra: Novinky v terapii tyreopatií (15 min)
 3. J. Ježková: Využití Leksellova gamma nože v léčbě adenomů hypofýzy (15 min)
 4. I. Raška: Asymptomatická primární hyperparathyreóza (15 min)
 5. B. Štrauch: Současné terapeutické přístupy u prim. aldosteronismu (15 min)

Diskuze

DNE 21. ÚNORA 2011

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze
předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška
Dějiny traumatologie na I. chirurgické klinice VFN v Praze

Přednáší: prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

DNE 28. ÚNORA 2011

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 1. J. Horák: Úvod (5 min)
 2. M. Valešová, L. Halman: Dva případy syndromu Churg-Straussové (10 min)
 3. M. Mokrejšová: Vliv aliskirenu na ACR u pacienta s IgA neuropatií (10 min)
 4. K. Krátká, M. Havrda, J. Žabka, I. Rychlík, J. Votruba: Nemocný s plicními komplikacemi Wegenerovy granulomatózy (10 min)
 5. M. Grussmannová, M. Mokrejšová: Pacient s akutním renálním selháním při erysipelu a bilaterální bronchopneumonii (10 min)
 6. M. Havrda, K. Krátká, M. Ullrych, Z. Vernerová: Nemocný s parainfekční glomerulonefritidou při ventrikuloperitoneálním zkratu (10 min)
 7. O. Remeš, J. Žabka, M. Benýšková: Intersticiální plicní postižení po léčbě nitrofurantoinem – nitrofurantoinová plíce (10 min)

Diskuze

DNE 7. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer 2. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Syllabův večer
Večer věnovaný
prof. MUDr. Jiřímu Syllabovi

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 1. M. Anděl: Úvod: (5 min)
 2. M. Anděl: Prof. Jiří Syllaba: diabetolog, internista, vědec a klinický učitel – život propojující klasické hodnoty s modernismem (10 min)
 3. J. Trnka: Jak překonat rozdělení preklinických a klinických oborů ve výuce (10 min)
 4. Z. Vernerová: Jak se vyučuje patologie v Nottingham (10 min)
 5. D. Marx: Srovnání hodinových dotací výuky na českých a vybraných evropských lékařských fakultách (15min)
 6. M. Anděl: Měnící se curriculum výuky medicíny na 3. lékařské fakultě UK (15 min)

Diskuze

DNE 14. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Seklův večer
Novinky v reprodukční
a psychiatrické genetice

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.

 1. P. Goetz: Úvod (5 min)
 2. M. Macek, sr.: Farmakogenetické využití polymorfismu receptoru FSH (15 min)
 3. J. Diblík: Nové referenční hodnoty WHO pro spermiogram (15 min)
 4. H. Kuželová: Farmakogenetika u ADHD (15 min)
 5. M. Vlčková: Submikroskopické aberace u pacientů s mentální retardací (15 min)

Diskuze

DNE 21. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod (5 min)
 2. M. Pšenička, E. Kejřová, S. Magage, J. Gandalovičová, A. Linhart: Upgrade na biventrikulární kardiostimulaci u pacientů se srdečním selháním navozeným stimulací pravé komory (15 min)
 3. S. Magage, M. Pšenička, E. Kejřová, M. Válek, A. Linhart: Implantabilní defibrilátory – naše zkušenosti (15 min)
 4. J. Šimek, D. Wichterle, Š. Havránek, M. Pšenička: Nefarmakologická léčba fibrilace síní (15 min)
 5. D. Wichterle, J. Šimek, Š. Havránek, M. Pšenička: Katetrizační léčba komorových tachykardií (15 min)

Diskuze

DNE 28. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Kafkův večer – dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1. J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. M. Vyhnánek: Miniinvazivní operace vpáčeného hrudníku (10 min)
 3. J. Šnajdauf: Současné indikace k resekci plicní u dětí (10 min)
 4. P. Kuklová: Vrozené brániční kýly – dlouhodobé výsledky (10 min)
 5. J. Kříž: Primární megaureter (10 min)
 6. L. Kavalcová: Invaginace v dětském věku (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
předseda

Akce jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ve smyslu SP ČLK č. 16/2007. (2 kredity), KVVOPZ ve smyslu vyhlášky č.4/2010 Sb. (1 kredit) a ČAS ve smyslu vyhlášky MZ 321/2008 Sb. (1 kredit). Aktivní účast je hodnocena dále dle příslušných předpisů.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa