Konference akné a obličejové dermatózy
Brno, 5. listopadu 2010


Autoři: Zuzana Nevoralová
Působiště autorů: Nemocnice Jihlava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 134
Kategorie: Sjezdy

V první listopadový pátek se konala v konferenčním sále hotelu Holiday-Inn v Brně již 4. celostátní konference na téma Akné a obličejové dermatózy pořádaná Pracovní skupinou pro akné České dermatologické společnosti ČLS JEP. Přednášky si přišlo poslechnout více než 200 lékařů a farmaceutů z České i Slovenské republiky.  

Konferenci zahájili předsedkyně Pracovní skupiny pro akné doc. Jarmila Rulcová a předseda České dermatologické společnosti prof. Petr Arenberger. Oba ocenili práci Pracovní skupiny pro akné, která patří k nejaktivnějším v rámci České dermatologické společnosti, i konference samotné, které se již staly každoroční tradicí v rámci dermatologických akcí.

Vlastní odborný program byl rozdělen do několika částí: Souhrnné přednášky, Problematika dětí v dermatologii, Kazuistiky, Varia a Firemní přednášky. Program moderoval již zkušený moderátor prim. David Stuchlík.

Blok Souhrnných přednášek zahájila prim. Dominika Diamantová tématem Acne inversa. Velmi pěkně a podrobně rozebrala možné příčiny, klinické projevy i léčbu této závažné klinické jednotky. Ve druhé přednášce se MUDr. Michaela Havlíčková věnovala problematice Rosacea fulminans. Na dvou kazuistikách pacientek (z nichž jedna byla dokonce gravidní) ukázala závažnost dané diagnózy. Následovala velmi zajímavá přednáška doc. Marie Viktorínové Imunomodulační léčba akné. Paní docentka přednesla své mnohaleté zkušenosti s léčbou vakcínami, jejich efekt a terapeutická schémata. Přesvědčila jistě přítomné, že tato léčba je minimálně srovnatelná s léčbou perorálními antibiotiky a je další léčebnou možností, kterou můžeme použít v léčbě akné.

Problematiku dětí v dermatologii zahájila krásnou přednáškou Obličejové dermatózy u dětí prim. Hana Bučková. Věnovala se především závažným chorobám v oblasti obličeje. Mgr. Milan Pilát pak doplnil tento blok tématem jistě velmi závažným a důležitým – Dítě a rodič v ordinaci dermatologa. Ukázal na možnost a vhodnost psychologické konzultace rodiny u řady kožních diagnóz.

V bloku Kazuistik vystoupil jako první prof. Petr Arenberger s přednáškou Nezapomínejme ani na temporální arteritidu. Závažná diagnóza u referované pacientky vedla nejen ke kožním defektům, ale následně i ke slepotě. MUDr. Zuzana Nevoralová se věnovala kazuistikám vzácných obličejových dermatóz. Popsala pacienta s vzácnou formou růžovky – lupoidní rozaceou, dále pacientku s eozinofilním granulomem v obličeji (jedná se o vaskulitidu) a mladou dívku s fulminantní formou růžovky. MUDr. Petra Škurlová ukázala velmi zajímavé kožní projevy u karcinoidu. Dermatologický nález u referovaného pacienta přispěl ke stanovení velmi závažné onkologické diagnózy a její včasné léčbě. MUDr. Petr Třeštík jednoznačně ukázal, že ve své praxi i přednáškovém umění patří k vynikajícím dermatologům (přednášel na téma I ve Svitavách máme zajímavé pacienty). MUDr. Petra Škurlová a MUDr. Petr Třeštík po právu získali ocenění za nejlepší kazuistiky konference pro rok 2010 (soutěže, která byla vyhlášena na loňské konferenci) a byli odměněni diplomem a knihou.

V části Varia MUDr. Petr Křepelka rozebral stále aktuální téma Má dermatolog předepisovat HAK? Zdůraznil pozitivní efekt vybrané perorální antikoncepce na pleť a její minimální nežádoucí účinky. Jak ale vyplynulo z diskuze, dermatolog by měl léčbu doporučit, ale předepisovat ji a kontrolovat pacientku po gynekologické stránce by měl jednoznačně gynekolog. Doc. Jarmila Rulcová pak ukázala možnost léčby následných stavů na obličeji (především jizev po akné) „novou“ léčebnou metodou – mezoterapií.

Tato metoda pak byla následně prakticky ukázána na pa­cientce přímo v přednáškovém sále a komentována dr. Mgr. Petrem Svobodou již v bloku Firemních sympozií. Dalšími přednáškami této části byly: Možnosti léčby izotretinoinem dokonale přednesené prim. Sladanou Iličovou, Clobex-novinka v léčbě psoriázy neméně zajímavě podané asistentkou Ninou Benákovou a PharmDr. Petrem Gerhardem a s vtipem přednesená závěrečná přednáška MUDr. PhDr. Pavla Čepického Hormonální antikoncepce v dermatologii.

Čtvrtá konference Pracovní skupiny pro akné je za námi. Setkala se opět s nečekaným zájmem lékařů. Těšíme se, že tak pěkná bude i 5. konference Akné a obličejové dermatózy, která se bude konat dne 4. listopadu 2011 v Praze.

¨

Křest loga Pracovní skupiny: zleva prim. David Stuchlík, MUDr. Zuzana Nevoralová, doc. Jarmila Rulcová, prof. Gerd Plewig z Mnichova (nejuznávanější světový odborník na akné, loňský host konference), as. Nina Benáková
Křest loga Pracovní skupiny: zleva prim. David Stuchlík, MUDr. Zuzana Nevoralová, doc. Jarmila Rulcová, prof. Gerd Plewig z Mnichova (nejuznávanější světový odborník na akné, loňský host konference), as. Nina Benáková

O Pracovní skupině pro akné Sekce korektivní dermatologie ČDS ČLS JEP

Pracovní skupina pro akné vznikla z iniciativy bývalých členů České akné iniciativy s cílem mít řádnou odbornou skupinu institucionálně začleněnou v ČDS ČLS JEP.

Její vytvoření bylo schváleno na zasedání výboru České dermatologické společnosti v Praze dne 7. prosince 2006. Tato Pracovní skupina je zařazena do jedné ze stávajících sekcí ČDS ČLS JEP, a to dle rozhodnutí výboru do Sekce korektivní dermatologie.

Hlavní důvody pro vytvoření Pracovní skupiny pro akné byly:

  1. Akné a obličejové dermatózy tvoří velké procento diagnóz ošetřovaných v kožních ambulancích i v ordinacích jiných odborností.
  2. Jmenované choroby jsou závažné nejen z hlediska medicínského, ale i svým velkým dopadem na psychiku pacienta (kůži obličeje nelze zakrýt a její choroby jsou trvale zjevné pacientovi i jeho okolí).
  3. Akné i ostatní obličejové dermatózy jsou specifické etiopatogenezí i léčbou, poznatky v této oblasti se neustále rozšiřují a je třeba je uvádět do praxe.
  4. Vytvoření nové sekce chce posílit prestiž české dermatovenerologie v rámci české medicíny, ale i v rámci dermatovenerologie světové (v některých zemích Evropy i světa již obdobné aktivity existují a národní sdružení se připojují ke Global Aliance for Improving Acne Outcomes).
Předsedkyně: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Místopředsedkyně:MUDr. Zuzana Nevoralová
Vědecký sekretář:as. MUDr. Nina Benáková

MUDr. Zuzana Nevoralová
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
e-mail: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa