XIX. konference endoskopické sekce ČGPS ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 552-553
Kategorie: Sjezdy

Poděbrady, 23. až 24. září 2010

Po XVIII. konferenci endoskopické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, která se konala 8. až 9. října 2009 v Priessnitzových lázních – a týden poté byl Jeseník vzhledem ke sněhové kalamitě nedostupný, jsme pro letošní XIX. konferenci konanou 23. až 24. září 2010 zvolili méně drsné prostředí „Kongresového a kulturního centra Lázeňské Kolonády“ v Poděbradech. Konference byla organizačně zajištěna firmou Congress Prague, s.r.o. a podporována generálním partnerem, firmou Olympus Czech Group, s.r.o. Hlavními partnery byly potom firmy Hospimed, s.r.o. a Johnson & Johnson, s.r.o. Konference byla podpořena mnohými dalšími partnery, mediálními partnery a vystavovateli. V rámci přivítání účastníků bylo vzpomenuto památky nedožitých třiašedesátin doc. MUDr. Zdeňka Holuba, CSc., dlouholetého člena, místopředsedy a vědeckého sekretáře endoskopické sekce ČGPS ČLS JEP. Odborný program probíhal v sekcích lékařů a instrumentářek a porodních asistentek. Tak jako v loňském roce byla vyhlášena soutěž dotovaná finanční odměnou pro nejlepší sdělení lékaře do 33 let a nejlepší sdělení v sekci instrumentářek a porodních asistentek. Vítězi se stali MUDr. K. Kubínová z gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze za sdělení „Komplikace laparoskopické myomektomie“, která se představila v prvním přednáškovém bloku konference na téma „Fertilitu šetřící léčba benigních onemocnění dělohy“, a instrumentářky Š. Táborská a M. Králová z porodnicko-gynekologické kliniky LF a FN UP Olomouc za sdělení „Robotické centrum FN Olomouc“. V přednáškovém bloku „Hysteroskopie“ byla referována a diskutována dvě relativně nová témata, a to uplatnění hysteroskopie v řešení poporodních reziduí a při kontrole a eventuální následné repozici nesprávně uloženého nitroděložního tělíska. Přednáškový blok týkající se „Robotiky v gynekologické chirurgii“ zahájil přehlednou firemní přednáškou shrnující rozvoj robotické chirurgie u nás a ve světě MUDr. J. Řehák zastupující firmu Hospimed s.r.o. Dalšími přednáškami v tomto bloku byla zastoupena pracoviště mající nebo „sbírající“ zkušenosti s touto u nás dosud relativně novou operační technikou (FN Olomouc, Ústí nad Labem, ÚVN Praha). Tradičně velkému zájmu se těšil blok „Onkogynekologie“. V úvodní přednášce tohoto bloku se prof. D. Cibula, CSc. zabýval anatomií z pohledu onkologického gynekologického operatéra. U operační terapie karcinomu čípku děložního zdůraznil význam „nerve sparing“ operační léčby pro pooperační morbiditu pacientky a klíčovou roli optimální resekce parametrií pro výsledky terapie. Přehled dalších přednášek ukazuje na ucelenost tohoto přednáškového bloku a různých úhlů pohledu na problematiku úlohy minimálně invazivní operativy v gynekologické onkologii. Totální laparoskopická radikální parametrektomie, laparoskopická pelvická a paraaortální lymfadenektomie (T. Bielik), postavení LPSK v managementu Ca endometria (J. Sláma), srovnání úspěšnosti detekce sentinelové uzliny u pacientek časných stadií cervikálního karcinomu z laparotomického a laparoskopického přístupu (J. Klát), laparoskopická detekce parametrálních uzlin při léčbě časných stadií karcinomu děložního hrdla (M. Charvát), pooperační komplikace operací pro karcinom hrdla děložního-prospektivní studie (M. Halaška Jr.), laparoskopické řešení lymfokél po operacích gynekologických malignit (M. Studničková). Tradičně přednáškově i diskusně zajímavý byl blok „Mezioborové spolupráce“, ve kterém vystoupili řečníci z oboru anesteziologie, interního lékařství, intervenční radiologie a gynekologie. Blok byl potom zakončen firemní přednáškou firmy Johnson & Johnson „I jedna infekce je mnoho ...“. Aktivně se konference účastnili kolegové ze Slovenska jak ve formě prezentací, tak jako předsedající v jednotlivých tématických blocích. Jako zahraniční host se představil Jakub Tomaszewski, MD, Ph.D. z privátního gynekologicko-porodnického centra v Bialystoku v Polsku, který přednesl dvě sdělení . V prvním sdělení „Internal cerclage (Tracheloplasty), indications, techniques and effects“ představil techniku a klinické souvislosti laparoskopicky provedené cerclage, která je u nás prováděna spíše ojediněle, a ve druhém sdělení „Endometriosis, laparoscopy and more ...“ sdělil své zkušenosti s terapií, především chirurgickou minimálně invazivní, endometriózy. Přednáška českého zvaného hosta, prvního předsedy sekce gynekologické endoskopie, prim. MUDr. Františka Zábranského, CSc. byla zajímavým ohlédnutím za historií endoskopie, která vedla mnohé k zamyšlení nad jejími perspektivami. První den konference zakončil veselý společenský večer v Golf Clubu Poděbrady. Druhý den konference byl zahájen blokem „Endometrióza“. Prakticky všechna sdělení byla věnována aktuální problematice hluboké endometriózy. Zajímavé bylo obohacení bloku chirurgem, prof. R. Gűrlichem, který přednesl sdělení „Intestinální endometrióza-mezioborová spolupráce z pohledu chirurga“. Poslední blok „Varia“ zahrnul patnáct zajímavých sdělení, která vyvolala bohatou a zajímavou diskuzi. V odborném programu sekce instrumentářek a porodních asistentek bylo prezentováno deset sdělení z oblasti hysteroskopie, ultrazvuku, urogynekologie, robotiky, onkologie a perioperační péče.

Kromě diskuze odborné byly diskutovány i současné problémy a perspektivy našeho zdravotnictví. Konference se koná jedenkrát za rok, místo a datum konání konference v roce 2011 dosud nebylo určeno.

doc. MUDr. David Kužel, CSc.

předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

 Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

e-mail: kuzeld@centrum.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa