Roční zkušenosti se stanovením PAI-1


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 551-552
Kategorie: Sjezdy

Brno, 14. září 2010

„Roční zkušenosti se stanovením inhibitoru PAI-1“ bylo zařazeno jako téma do pravidelných seminářů konaných na našem oddělení. Důvodem zařazení bylo seznámit zájemce o tuto problematiku se zavedením další metody do nabídky laboratorních vyšetření a s výsledky po roce provádění tohoto testu.

PAI-1 (inhibitor aktivátoru plazminogenu typ 1) patří mezi inhibitory fibrinolytického systému. Jedná se o serinovou proteázu syntetizovanou převážně endoteliemi cév, hepatocyty, megakaryocyty, adipocyty, je přítomen v α-granulích trombocytů jako jednořetězcový glykoprotein a v menší míře se nachází i v plazmě. PAI-1 se váže s tPA (tkáňový aktivátor plazminogenu) v poměru 1 : 1, a tím tPA inaktivuje. Vlastní proces je urychlován fibrinem, na který se PAI-1 váže a v této vazbě rychleji vychytává tPA z plazmy. Vysoká hladina PAI-1 je doprovázena různými trombotickými příhodami a je nezávislým rizikovým faktorem infarktu myokardu (1, 2).

Metodika

Při zavádění metody stanovení PAI-1 do rutinního provozu bylo nutné nastudovat příslušnou literaturu, provést nastavení softwaru analyzátoru BCS XP a specifické nastavení aplikačního protokolu, provést validaci metody a nastavení referenčního rozmezí fyziologických hodnot. Hladinu PAI-1 jsme stanovili metodou Berichrom® PAI pomocí chromogenních substrátů na analyzátoru BCS XP (Siemens).

Princip metody: PAI-1 ve vzorku deaktivuje přidanou urokinázu. Zbytková aktivita urokinázy je stanovena pomocí přeměny plazminogenu na plazmin. Vzniklý plazmin se měří štěpením chromogenního substrátu při vlnové délce 405 nm.

K validaci analytické metody patří mimo jiné ověření přesnosti v sérii, čase, ověření linearity, výpočet kombinované nejistoty a nastavení referenčních mezí. Pokud metoda vyhovuje ve všech podmínkách, může být pro daný analyzátor a danou laboratoř použita.

Opakovatelnost je součástí stanovení přesnosti metody, kdy výsledky získáme opakovaným stanovením analytu u téhož vzorku pomocí stejného analyzátoru a stejné obsluhy. Nazývá se též přesností v sérii. Pro stanovení byla použita lyofilizovaná firemní kontrola pro PAI-1: Control Siemens s udanou hodnotou 2,95 ± 0,74 U/ml. Bylo provedeno 20 měření a pomocí programu Microsoft Excel vypočteny hodnoty směrodatná odchylka SD, variační koaficient CV, průměr a medián.

průměr = 2,97 U/ml medián = 2,96 U/ml

SD = 0,06 CV= 2,10 %

Výrobce setu garantuje opakovatelnost pod 4 %, což u námi aplikované metody odpovídá.

Reprodukovatelnost charakterizuje stabilitu metody, stanovení jsme prováděli jednou denně na témže analyzátoru, pokaždé s jinou obsluhou. Používá se též označení „přesnost v čase“. Pro ověření reprodukovatelnosti jsme použili firemní reagencii: Standard 2 – Siemens s udanou hodnotou PAI-1 – 5,49 U/ml. 

průměr = 5,37 U/ml medián = 5,47 U/ml

SD = 0,21 CV = 3,9 %

Výrobce setu uvádí hodnotu CV reprodukovatelnosti mezi 3–6 %.

Ověření, případně upravení referenčních mezí doporučených výrobcem diagnostického setu: Vyšetřeno bylo 20 relativně zdravých dárců ve věku 20–40 let. Venózní krev byla odebrána v dopoledních hodinách mezi 7. až 9. hodinou. Hodnoty se pohybovaly mezi 0,20–3,71 U/ml. Pomocí statistického programu Microsoft Excel byla vypočtena hodnota 10. a 90. percentilu a rozmezí mezi těmito hodnotami bylo použito jako referenční meze. Takto stanovené meze pro naši laboratoř odpovídají doporučeným mezím výrobce, proto nebyla tato hodnota nijak upravena.

Výsledky

Za období 8/2009 až 8/2010 bylo vyšetřeno 336 pacientů. Skupina se známou pozitivitou některého trombofilního markeru (LA, PC, PS, APC resistence, FVLeiden …) vykazovala zvýšenou hodnotu PAI-1 v 52 %, skupina bez známé patologie pak zvýšenou hodnotu PAI-1 v 23 %.

Závěr

Z důvodu rozšíření nabídky laboratorních testů pro diagnostiku trombofilních stavů byl na našem oddělení zaveden test stanovení aktivity PAI-1. Po provedení validace metody a ověření referenčních mezí pro daný test byla metoda zavedena do rutinního provozu. Za období jednoho roku bylo provedeno 336 stanovení. Vyšší pozitivitu vykazují vzorky pacientů s prokázaným hyperkoagulačním stavem.

Mgr. Magda Popelová

Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny

Pekařská 53, 656 91 Brno

e-mail: magda.popelova@fnusa.cz


Zdroje

1. Meijers JCM, Tekelenburg W, Marquart JA, et al. Factor XI levels: A new risk factor for thrombosis. Tromb Haemost 2002; 88. 378–379

2. Nossent A, Eikenboom JCJ, Bertina RM. Plasma coagulation factor levels in venous thrombosis. Sem Hematol 2007; 44: 77–84.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa