Knihy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 237
Kategorie: Knihy

Pöthe P.

Emoční poruchy v dětství a dospívání

Praha: Grada Publishing 2008; s. 154, 199 Kč. ISBN 978-80-247-2131-6.

Pacientky a pacienti s emočními poruchami nejsou v klinické praxi pediatra či pedopsychiatra ničím vzácným. Děti nadměrně úzkostné, depresivní, děti neklidné a s poruchami chování (jak se nazývají malí pacienti s negativně nápadným a zpravidla i okolí obtěžujícím projevem) vyžadují zvláštní léčebnou péči, a pokud se jim této péče včas nedostane, jejich potíže přetrvávají mnohdy v transformované podobě až do dospělosti, kdy se rozvíjejí v různé klinické obrazy. Takto postižené dospělé osoby pak tradičně nazýváme neurotiky nebo psychosomaticky nemocnými či lidmi s poruchou osobnosti.

Recenzovaná knížka nás velmi čtivou (místy i napínavou) formou seznamuje se zmíněnou problematikou zejména prostřednictvím beletrizovaných kazuistických zlomků. Přístup autora, dětského psychiatra MUDr. Petera Pötheho je psychoanalytický, tedy zdůrazňující nevědomou motivaci člověka a rozhodující význam prvých let života člověka pro formování osobnosti a duševního zdraví (i v dospělosti). Prostřednictvím příkladů z vlastní psychiatrické a psychoterapeutické praxe čtenáře seznamuje s tím, jak se s dětmi, ale i s jejich rodiči psychoanalyticky pracuje, jaké jsou konkrétní příčiny zdravotních obtíží i nápadného chování dětí. Z knížky se dovíme, jak emoční poruchy překonávat – a rozhodně to není snadné, neboť jsou zakotvené a udržované v jemném předivu meziosobních vztahů. Současně jsme nenásilnou formou seznamováni se základními pojmy psychoanalýzy (konflikt, odpor, projektivní identifikace, traumatická zkušenost atd.).

Jak sám autor píše: „cílem psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie dětí a dospělých je dosažení úlevy od psychického utrpení, náprava osobních vztahů a sociálního chování prostřednictvím vnitřní psychické změny.“ Tato žádoucí změna je navozována u dětí pomocí hry a výtvarného projevu, u pacientů větších a dospělých pak prostřednictvím rozhovorů či psychoanalytické techniky, jež jim umožňuje pochopit okolnosti zapříčiňující nežádoucí psychický vývoj a nepříjemné stavy. Bývají to traumatické zkušenosti (např. těžká zklamání, odmítání ze strany nejbližší osoby, věku nepřiměřené sexuální zážitky), jež mnohdy nastávají právě ve vztahu k nejbližším lidem života dítěte. Jejich náprava se děje prostřednictvím vztahu mezi malými (ale i velkými) pacienty a terapeutem, jedná se tedy o léčbu vztahem. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie jsou léčbami spíše dlouhodobými, pro všechny zúčastněné náročnými. Při správné indikaci nemocných představují jeden z velmi účinných a osvědčených způsobů, jak dosáhnout psychické stability a porozumění sobě, své vlastní motivaci a možnostem, což platí zvláště pro dospívající a dospělé pacienty.

Recenzovanou knížku lze rozhodně doporučit pozornosti lékařek a lékařů – zvláště těch v klinické praxi. Je přínosná zejména tím, že nabízí na problematiku emočních poruch jiný pohled než ten dnes obvyklý a převážně biologický. Publikace je díky své čtivosti a názornosti přístupná i laikům zajímajících se o vlastní duševní život, případně se trápících psychickými a vztahovými problémy.

Jan Vymětal

Karlovo náměstí 40, 120 00 Praha 2

Mařatka Z.

TRÁVICÍ OBTÍŽE V LÉKAŘSKÉ PRAXI

Praha: Galén 2007, 163 s. ISBN 978-80-7562-472-0.

Náš přední gastroenterolog prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc., který vyšel z Pelnářovy pražské internistické školy a v současné době nestor českého vnitřního lékařství shrnul v knize vlastní dlouholeté zkušenosti s poznáváním a léčením trávicích obtíží pacientů. Malá kniha čerpá z autorovy lékařské praxe a je také pro lékařskou praxi určena.

V obecné části následuje po vymezení a definici základních pojmů o řízení a kontrola trávicích pochodů a o organických a funkčních trávicích poruchách kapitola o vyšetření nemocného. V ní je položen důraz na dobrou anamnézu, kterou nemohou nahradit jen výsledky vyšetření limitovaných nadto problémy se spolehlivostí, interpretací a se stanovením normy. Na závěr obecné části je uvedena originální Mařatkova klasifikace žaludečních a střevních poruch z roku 1954.

Ve speciální části jsou probrány trávicí poruchy v tradičním sledu od ústní dutiny po konečník. Je zde zdůrazněna potřeba renesance klinického přístupu při vyšetření nemocného, která se dnes málo praktikuje. Zvláště důležitá je kapitola o solárním syndromu, o nesnášenlivosti potravy a o poruchách jejího příjmu.

V podstatě je to „více kniha o obtížích, na něž si pacient stěžuje, než o chorobách, na které stůně“. Těžištěm knihy jsou funkční poruchy a jejich rozmanité projevy; popsány jsou okolnosti, které k nim vedou, především motivace nemocných a jejich jednotlivé typy. Z nich pak vyplývají možnosti jak ovlivňovat trávicí poruchy včetně dietoterapie a farmakoterapie. Nezbytným předpokladem pro úspěšné poznávání a léčení funkčních trávicích poruch je dostatek času a pečlivý rozhovor lékaře s pacientem; v podstatě je to i léčebný rozhovor zaměřený na poznání pacientova životního příběhu a jeho obtíží.

Mařatkova klasifikace a terminologie poruch organických i funkčních je kostrou recenzované práce. Jednotlivé kapitoly jsou logicky a přehledně sestaveny; úsporný doprovodný text umožňuje jejich srozumitelný výklad. Zvláště je třeba ocenit, kolika vlastními zkušenostmi, radami, doporučeními, ale kritickými připomínkami obohatil autor tuto malou, ale užitečnou publikaci.

Kniha je psána pěknou češtinou, seznam literatury je převážně český, rejstřík je přiměřený rozsahu publikované látky.

Kniha prof. Z. Mařatky o trávicích obtížích je určena odborné veřejnosti a zasluhuje si její pozornost. Zvláště bych ji doporučil mladé generaci internistů a praktických lékařů.

Jaroslav Ulrich

Josefa Suka 1591/511, 434 01 Most


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa