In memoriam prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 235
Kategorie: Původní práce

Dne 27. října 2008 opustil navždy naše řady prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., který se svým celoživotním dílem zařadil mezi mimořádně významné osobnosti českého lékařského vysokého školství a lékařské vědy.

Richard Jelínek se narodil 8. října 1934 v Praze. Studoval na Anglickém reálném gymnáziu na Vinohradech a po maturitě v roce 1952 studoval medicínu na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Promoval sub auspiciis v roce 1958 a stal se odborným asistentem Anatomického ústavu FVL UK, v němž působil již během studií po řadu let jako demonstrátor a výpomocný asistent. V roce 1965 přešel do Histologického ústavu stejné fakulty, ten však musel z kádrových důvodů opustit a v letech 1970–1990 působil jako vědecký pracovník v Teratologické laboratoři Ústavu experimentální medicíny ČSAV, posléze jako její vedoucí. Ředitelem ústavu pak byl v letech 1990–1994. Na vysokou školu se vrátil až v roce 1991, kdy se stal přednostou Ústavu histologie a embryologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v této funkci pracoval až do konce svého plodného života. Milníky jeho životního i odborného zrání byly vždy v souběhu s obdobími uvolňování a přituhování předchozího politického režimu, s nímž se nikdy neztotožnil, a tak se jeho výjimečné vlastnosti mohly rozvinout až v polistopadovém údobí: (1965 – CSc.; 1988 – DrSc.) roku 1991 habilitoval v oboru histologie a embryologie (svůj první habilitační spis odevzdal již v roce 1969, řízení však bylo z politických důvodů pozastaveno); v roce 1992 byl jmenován profesorem anatomie, histologie a embryologie.

Od počátku jeho vědecké činnosti jej zajímaly především otázky normálního a patologického embryologického vývoje centrálního nervového a cévního systému. K jejich řešení přistupoval z funkčních a pokusných hledisek a spolu s Z. Rychterem a L. Lemežem se stal spoluzakladatelem oboru československé experimentální embryologie a teratogeneze.

Výsledky své práce shrnul do podoby více než 200 odborných článků (včetně Nature) a čtyř monografií. Ve výčtu Jelínkovy literární činnosti nelze zapomenout ani na překlady světově významných učebnic histologie a embryologie. Byl také šéfredaktorem posledního českého morfologického periodika Functional and Developmental Morphology po celou dobu jeho existence. Především jeho zásluhou byla na 3. lékařské fakultě UK vybudována výborně fungující laboratoř, napojená na European Network of Teratology Information Services.

Jako vysokoškolský učitel měl spontánní a nezpochybnitelnou autoritu mezi studenty i kolegy. Získával si je svojí mimořádnou osobní skromností, noblesní zdvořilostí a smyslem pro čestné jednání. Jelínkovo charizma dotvářely i jeho hluboké znalosti, které dovedl posluchačům se zřejmým zaujetím pro svůj obor srozumitelně vykládat. Miloval sport a rád se zúčastňoval i mimoškolních aktivit studentů. Stál i u zrodu nového curricula 3. lékařské fakulty UK a byl členem vědeckých rad své fakulty, COŽP UK, Univerzity Karlovy a také jejich senátů.

Vědecké a učitelské výkony a hodnoty byly opakovaně oceněny cenami ČSAV, Literárního fondu a pamětními medailemi Univerzity Karlovy a 3. LF UK. Mezi nejvýznamnější ocenění však nepochybně patří i „Syllabova křída“, kterou Richardu Jelínkovi udělili studenti 3. lékařské fakulty UK za jeho celoživotní přínos k výuce v lékařství. Plně si také zasloužil své jmenování emeritním profesorem 3. lékařské fakulty UK, které mu bylo uděleno na jaře 2008.

Osobnost Richarda Jelínka nám zůstane navždy spojena s příkladem výtečného vysokoškolského učitele a skvělého vědce, ale především moudrého člověka, jehož osobní poctivost a pracovní nasazení s námi navždy zůstanou.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

děkan 3. lékařské fakulty UK v Praze


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa