Akademie hojení ran na Mezinárodním dermatologickém kongresu


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 231

Ve dnech 20.–24. května 2009 proběhne v Praze v Kongresovém centru výroční 10. mezinárodní dermatologický kongres (International Congress of Dermatology – ICD) společně s Česko-Slovenským kongresem dermatologie a estetické medicíny. Jedním z českých zástupců na této prestižní události bude společnost HARTMANN-RICO, která se představí na tzv. Akademii hojení ran.

Akademie hojení ran bude probíhat ve čtvrtek 22. května mezi 14. a 16. hodinou v Chamber Hall ve 4. patře formou interaktivní přednášky pod vedením dr. Sabiny Švestkové z Dermatovenerologické kliniky, FN Brno a primáře Tomáše Kopala z Dermatovenerologického oddělení, NsP Považská Bystrica a bude se opírat především o několikaleté zkušenosti s vývojem a výrobou širokého spektra produktů pro hojení ran. Přednáška bude rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické.

Teoretická část obsahuje tři témata „Chronická rána a přístup k její léčbě“, „Kompresivní terapie“ a „Hojení ran metodou VAC“, prostřednictvím kterých se formou prezentace představí možnosti léčby ran, a to od tradičního přístupu přes vlhkou terapii až po moderní metodu VAC, jíž bude věnován zvláštní prostor i v závěru celé přednášky.

Důraz však bude kladen mimo jiné i na praktickou část Akademie hojení ran, která bude zahrnovat několik stanovišť. Na vybraných stanovištích si zájemci z řad účastníků budou moci vyzkoušet diagnostiku ran v různých fázích a navrhnout produkty pro optimální léčbu včetně aplikace moderních způsobů kompresivní terapie. Poslední stanoviště bude věnováno metodě moderního léčení ran VAC.

Zájemci budou mít díky Akademii hojení ran možnost vyzkoušet si, co všechno v praxi obnáší léčba chronických ran. Pro přítomné lékaře bude certifikovaným kurzem.

Mezinárodní dermatologický kongres (ICD) je světovým dermatologickým kongresem pod záštitou Mezinárodní společnosti pro dermatologii (International Society of Dermatology – ISD). Koná se v pravidelných pětiletých cyklech, pokaždé na jiném kontinentě, v České republice hostuje poprvé. Na organizaci kongresu se podílí za českou stranu významná česká odborná společnost – Česká akademie dermatovenerologie (ČADV).

Výročního desátého Mezinárodního dermatologického kongresu se zúčastní mezi 4000–5000 účastníků z celého světa (z 97 zemí), 750 přednášejících, 320 mladých dermatologů z celého světa obdrželo stipendium k účasti atd. Prezidentkou kongresu je prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce a předsedkyně ČADV.

tisková zpráva


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa