Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 249
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze

Pořádá v květnu a v červnu 2008 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 5. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer Nefrologické kliniky a Transplantačního centra IKEM

Přednosta: doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Koordinátoři: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. a doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. O. Viklický: Úvod (5 min)
 2. O. Viklický: Příčiny selhání funkce transplantované ledviny (10 min)
 3. K. Bartošová, S. Bloudíčková: Výsledky transplantací ledvin od žijících dárců (10 min)
 4. V. Teplan: Obezita u renálních onemocnění a po transplantaci ledviny (10 min)
 5. P. Bubeníček: Kostní nemoc u nemocných po transplantaci ledviny (10 min)
 6. M. Bürgelová: Nefrologický pohled na renovaskulární hypertenzi (10 min)

Diskuze

DNE 12. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer Anatomického ústavu 2. LF UK v Praze

Vedoucí anatomického ústavu: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

společně s 

Ústavem histologie a embryologie 2. LF v Praze, Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze a Radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Na Homolce

Purkyňův večer

Večer morfologických pracovišť 2. LF UK v Praze

Koordinátor: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

 1. R. Druga: Úvod (5 min)
 2. R. Druga: Inhibiční neokortikální systém (15 min)
 3. F. Barinka, J. Zámečník, R. Druga: Změny v imunoreaktivitě kalcium – vážících proteinů v neokortexu u epileptických nemocných (10 min)
 4. M. Salaj, L. Barinková, B. Drugová: Magnetická perimyelografie v oblasti lumbální páteře (10 min)
 5. L. Vajner, A. Kleščová, J. Uhlík: Hypoxická plicní hypertenze a chronicky hypoxická placenta (10 min)
 6. J. Uhlík, V. Konrádová, L. Vajner: Ultrastrukturální obraz sekreční aktivity buněk epitelu dýchacích cest (10 min)

Diskuze

DNE 19. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

přednosta: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.,

spolu s Radioterapeutickou a onkologickou klinikou 3. LF UK a FNKV

Polákův večer

Onkocentrum FN KV v Praze

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.

 1. J. Fanta: Úvod. (5 min)
 2. M. Kubecová, M. Šejdová: Úloha a postavení onkologa v onkocentru FNKV (12 min)
 3. L. Horák, J. Štukavec: Kolorektální karcinom – algoritmus léčby (12 min)
 4. L. Denemark, P. Skála: Možnosti chirurgické léčby karcinomu pankreatu (12 min)
 5. T. Vedral, O. Gojiš: „Mamární tým“ – první komplexní onko-tým ve FNKV (12 min)
 6. D. Jirava, J. Fanta: Je něco nového v diagnostice a terapii rakoviny plic? (12 min)

Diskuze

DNE 26. KVĚTNA 2008

Přednáškový večer IV. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prusíkův večer

Aktuální hepatologie

Koordinátoři: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. a doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

 1. R. Brůha: Úvod, prognóza jaterních chorob v 21. století (8 min)
 2. F. Novák: Léčba akutního jaterního selhání (10 min)
 3. L. Vítek: Antioxidační působky v léčbě jaterních onemocnění (10 min)
 4. T. Krechler: Léčba chronických hepatitid u pacientů s drogovou závislostí (10 min)
 5. K. Dvořák: Diagnostika a léčba nealkoholového jaterního poškození (10 min)
 6. R. Šroubková: Diagnostika a léčba nádorů jater (10 min)

Diskuze

DNE 2. ČERVNA 2008

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.

10. večer slovenských lekárov Bratislava

Metódy nukleárnej medicíny v onkologickej diagnostike

Koordinátor: doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.

 1. I. Makaiová: Úvod (5 min)
 2. I. Makaiová, J. Veselý: Súčasný stav metód nukleárnej medicíny v onkologickej diagnostike (15 min)
 3. S. Kováčová, J. Veselý, I. Makaiová, P. Bánki, V. Lehotská: Prístrojová technika nukleárnej medicíny zameraná na onkologickú diagnostiku (10 min)
 4. J. Puškačová, I. Makaiová, D. Sejnová, J. Veselý, E. Kaizerová, A. Foltínová: Zobrazovacie metódy nukleárnej medicíny v detskej onkológii (10 min)
 5. I. Makaiová, J. Veselý, J. Kaušitz, S. Kováčová, J. Tomeková, V. Lehotská, E. Takácsová, V. Pročka, B. Duchaj: Ako môžu prispieť metódy nukleárnej medicíny pri hľadaní primárneho alebo duplicitného nádoru? (20 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim

vědecký sekretář DrSc.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa