Laureáti Nobelovy ceny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 252
Kategorie: Laureáti Nobelovy ceny

Gerhard Domagk

(1895–1964)

Gerhard Domagk se narodil 30. října 1895 v městě Lagow (Brandenburg) v Německu jako syn učitele. Studoval na vědecky orientovaném gymnáziu a po prvním semestru studia medicíny v Kielu nastoupil jako dobrovolník do armády, kde sloužil v jednotce granátníků. V prosinci 1914 byl raněn a převelen ke zdravotnické službě, u které sloužil po celou válku – mezi jiným i v Rusku v nemocnicích pro léčbu cholery, tyfu, úplavice a jiných infekčních nemocí. Tato zkušenost ho zásadně ovlivnila na celý život. Uvědomil si, jak jsou chirurgické zákroky při léčbě infekčních nemocí neúčinné. Po válce pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě v Kielu. Po promoci v roce 1921 pracoval v laboratoři Maxe Bergera na problematice kreatinu a kreatininu a později na metabolických rozborech a analýzách u profesora Hope-Staylera a Emmericha.

V roce 1923 se přestěhoval do Greifswaldu, kde se stal asistentem profesora Walter Grosse (1878–1933). O rok později se zde habilitoval v ústavu patologické anatomie. Roku 1925 odešel s Grossem na univerzitu v Münsteru, kde se v roce 1928 stal profesorem patologické anatomie a kde působil až do konce své kariéry.

Domagk pracoval ve 30. letech minulého století jako vedoucí bakteriologického výzkumného ústavu I. G. Farbenindustrie ve Wuppertalu-Elberfeldu. Již od své habilitace se pokoušel najít cestu ke zvýšení přirozených obranných sil těla a účinně ničit patogenní bakterie. V roce 1932 dostal k léčebnému vyzkoušení sulfonamidovou sloučeninu Prontosil rubrum, který syntetizovali jeho kolegové Fritz Mietzsch a Josef Klarer. Ti se vrátili zpět k pokusům Paula Ehrlicha, který se pokoušel ničit bakterie barvivy. Domagk při pokusech na streptokoky infikovaných myších již po dvou dnech pozoroval, že došlo k vymizení koků a zmizelo i poškození buněk. Prvním pacientem se stala Domagkova dcera, které otec podáním Prontosilu zachránil končetinu před amputací. Svoje výsledky však zveřejnil až v roce 1935 ve svém článku „Příspěvek k chemoterapii infekčních nemocí“ publikovaném v Deutche medizinische Wochenschrift, kdy si byl s účinky léku zcela jist. Tím uvedl do medicíny Prontosil, první klinicky zkoušený sulfonamid.

Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu, která mu byla v roce 1939 za tyto objevy udělena, nemohl Domagk kvůli německým nařízením hitlerovského Německa přijmout. Osobně ji převzal až po druhé světové válce v roce 1947. Ve Stockholmu obdržel diplom a medaili, přednesl svoji přednášku, ale finanční částka mu již nepřipadla.

Domagk se dále významně podílel na zavedení přípravku Conteben, který byl používán od roku 1949 k léčbě tuberkulózy. Až do své smrti se věnoval výzkumu léčby tuberkulózy a chemoterapii nádorů.

Za jeho významné výzkumy se mu vedle Nobelovy ceny dostala řada vědeckých ocenění a vyznamenání. Obdržel čestné doktoráty na univerzitách v Boloni, Münsteru, Cordobě, Limě, Buenos Aires a Giessenu. Byl vyznamenán Zlatou plaketou a cenou Paula Ehrlicha (1956) a byl jmenován zahraničním členem British Academy of Science a Royal Society (1959). Oceněn se mu dostalo i ve Španělsku a Japonsku.

V roce 1925 se oženil s Gertrudou Strübe, se kterou měl tři syny a jednu dceru. Domagk nejraději relaxoval při malování obrazů. Zemřel 24. dubna 1964 na srdeční selhání.

Pro Domagkovu mimořádnou vědeckou zvídavost a humanistický postoj je příznačné, co napsal na konci svého života: „Kdybych mohl začít znovu, stal bych se pravděpodobně psychiatrem a zkoumal bych hlavní příčiny duševních chorob, které jsou nejstrašnějším problémem naší doby.“

Zdroj: Dictionary of Scientific Biography IV (1970–1981); The McGraw-Hill Encyclopedia of World Biography 1973; Kronika medicíny. Praha, Fortuna print, 1994.

The Nobel Prize Internet Archive; internet.

MUDr. Olga Procházková

Lékařská fakulta UK

Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové 1

e-mail: proch@lfhk.cuni.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa