K životnímu jubileu doc. MUDr. Aleny Lobovské, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 239
Kategorie: Původní práce

K životnímu jubileu doc. MUDr. Aleny Lobovské, CSc.

Docentka Alena Lobovská se narodila před druhou světovou válkou v Plzni. Po absolvování střední školy studovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni a zde také v roce 1960 promovala. V plzeňské fakultní nemocnici začala svoji medicínskou dráhu na urologickém oddělení a poté na infekční klinice, kde získala atestaci I. stupně z interních nemocí. Od svého nástupu na Infekční kliniku Fakultní nemocnice Na Bulovce v roce 1968 se věnovala již po celou svoji další profesní kariéru jen infektologii.

jp_312_p_1
Obr. 1. jp_312_p_1

O získání místa na infekční klinice na pražské Bulovce usilovala čtyři roky, mezitím pracovala jako závodní lékařka SONP Kladno, ale aby neztratila kontakt s oborem, na kliniku do Prahy pravidelně dojížděla. Konečně v roce 1968 nastoupila do fakultní nemocnice Na Bulovce, nejdříve však na Radiodiagnostickou kliniku a teprve po devíti měsících přešla již definitivně na infekční kliniku, kterou tehdy vedl profesor Václav Kredba. Na klinice pracovala nejprve jako sekundární lékařka a poté jako primářka. V roce 1970 zde složila nástavbovou atestaci z přenosných nemocí a v roce 1977 se stala odbornou asistentkou a později i zástupkyní přednosty infekční kliniky Fakulty všeobecného lékařství. Jako fakultní pracovník docentka Lobovská řešila celou řadu výzkumných úkolů. Přednášela na řadě infektologických sjezdů. Pobyt v zahraničí jí však byl povolen pouze jeden, a to v rumunské Tulcee. Jako asistentka pracovala do roku 1983, kdy obhájila kandidátskou dizertační práci na téma importované malárie. Tehdejším přednostou kliniky profesorem Karlem Koubou byla od roku 1986 opakovaně navrhována na habilitaci. Této ale bylo pokaždé zabráněno pro politickou neangažovanost.

Po roce 1989 se docentka Lobovská konečně mohla plně zapojit do akademického života. V roce 1991 vyhrála konkurz na místo přednosty Infekční kliniky 1. lékařské fakulty UK. Habilitační práci na téma larvální toxokarózy obhájila v roce 1994. Následně byla ve funkci přednostky kliniky potvrzena ještě v dalších dvou konkurzních řízeních. Docentka Lobovská vedla kliniku až do roku 2004, kdy ji předala svému vybranému nástupci. V následujícím roce odešla do důchodu.

Vybudovala vlastní infektologickou školu, založenou na spojení kvalitní klinické praxe s moderním vědeckým poznáním. Podařilo se jí vytvořit kvalitní pracovní tým s řadou erudovaných infekcionistů. Klinika se během jejího 14letého vedení rozrostla i o dvě laboratoře, které se věnují importovaným parazitózám a imunologii HIV infekce a sepse. Tyto výzkumné týmy se zapojily do mezinárodní vědecké spolupráce s badateli ze špičkových zařízení západního světa.

Docentka Lobovská se ve své klinické i vědecké práci věnovala celé škále infekčních nemocí dětí i dospělých. Publikovala desítky původních i souhrnných sdělení v domácí i zahraniční odborné literatuře. Po roce 1989 působila v řadě funkcí, pracovala v Interní grantové agentuře Ministerstva zdravotnictví ČR, v dozorčí radě Fakultní nemocnice Na Bulovce i ve vědecké radě České lékařské komory. Léta působila v lékařském konziliu prezidenta Václava Havla, kterého si velmi váží. Dosud pracuje v akreditační komisi ministerstva zdravotnictví a jako soudní znalkyně. Její pedagogická kariéra byla rovněž velice úspěšná. Patřila k nejoblíbenějším pedagogům, studenty byla několikrát zvolena nejlepším učitelem fakulty. Napsala učebnici „Infekční nemoci“ pro studenty lékařských fakult, která vyšla v roce 2001 v nakladatelství Karolinum.

Paní docentku znají její žáci a kolegové jako skromnou dámu s pozitivním přístupem k životu. Její úspěšná odborná kariéra se završila po roce 1989, kdy se jí podařilo vybudovat moderní infektologickou školu a vychovat své následovníky.

Paní docentce přejeme mnoho dalších šťastných let a doufáme, že s ní budeme moci i nadále spolupracovat a že nás bude motivovat svojí pozitivní životní filozofií.

doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.

III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa