Nový lék závislosti na tabáku: varenicline, parciální agonista α4β2 acetylcholin-nikotinových receptorů


Nový lék závislosti na tabáku: varenicline, parciální agonista α4β2 acetylcholin-nikotinových receptorů

Většina dospělých kuřáků, v České republice až 80 %, si přeje přestat kouřit a kolem 40 % z nich to každý rok zkusí. Nejčastěji však přestávají bez pomoci a takový pokus znamená 98% pravděpodobnost relapsu. Úspěšnost současně dostupné intenzivní léčby je maximálně 20–25 %, tedy také kolem 75–80 % kuřáků takto léčných se ke kouření do roka vrací. Dostupná a účinná léčba závislosti na tabáku by měla klíčový dopad na morbiditu a mortalitu. Ačkoli nemůžeme očekávat zázrak, zdá se, že nový lék varenicline, parciální agonista α4β2 acetylcholin-nikotinových receptorů by mohl přispět jak k o něco vyšší účinnosti léčby, tak k „medikalizaci” závislosti na tabáku a rozšíření dostupnosti specializované léčby. 

Klíčová slova:
závislost na tabáku, varenicline, α4ß2 acetylcholin-nikotinové receptory.


New Tobacco Dependence Pharmacotherapy: Varenicline, Parcial Agonist of α4ß2 Acetylcholin-nicotine Receptors

Most of adult smokers, up to 80 % in the Czech Republic, would prefer to stop smoking and about 40 % of them try to stop each year. Most often they stop just cold turkey and this means 98 % of them relapsing until one year. Maximum efficacy of intensive currently available treatment is about 20–25 %, so also 75–80 % intensive treated smokers relaps within one year. Available and effective treatment of tobacco dependence would influence significantly morbidity and mortality. Although we cannot expect miracle, new medication varenicline, parcial agonist of α4ß2 acetylcholin-nicotine receptors, seems to contribute to both to a bit higher efficacy, as well as to „medicalization“ of tobacco dependence and increased availability of specialized treatment services. 

Key words:
tobacco dependence, varenicline, α4ß2 acetylcholin-nicotine receptors.


Autoři: E. Králíková
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie a Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 832-834
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Většina dospělých kuřáků, v České republice až 80 %, si přeje přestat kouřit a kolem 40 % z nich to každý rok zkusí. Nejčastěji však přestávají bez pomoci a takový pokus znamená 98% pravděpodobnost relapsu. Úspěšnost současně dostupné intenzivní léčby je maximálně 20–25 %, tedy také kolem 75–80 % kuřáků takto léčných se ke kouření do roka vrací. Dostupná a účinná léčba závislosti na tabáku by měla klíčový dopad na morbiditu a mortalitu. Ačkoli nemůžeme očekávat zázrak, zdá se, že nový lék varenicline, parciální agonista α4β2 acetylcholin-nikotinových receptorů by mohl přispět jak k o něco vyšší účinnosti léčby, tak k „medikalizaci” závislosti na tabáku a rozšíření dostupnosti specializované léčby. 

Klíčová slova:
závislost na tabáku, varenicline, α4ß2 acetylcholin-nikotinové receptory.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa