Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza na podkladě deficitu perforinu úspěšně léčená transplantací hematopoetických kmenových buněk – první diagnostikovaný případ v České republice


Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza na podkladě deficitu perforinu úspěšně léčená transplantací hematopoetických kmenových buněk – první diagnostikovaný případ v České republice

Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza (FHL) je geneticky podmíněné heterogenní onemocnění, charakterizované porušenou cytotoxickou funkcí T lymfocytů a NK buněk, které se typicky projevuje během prvních měsíců po narození. Není-li adekvátně léčeno, je během několika měsíců bez výjimky fatální. FHL se v kavkazské rase vyskytuje s incidencí přibližně 1 případ na 50 000 porodů. Jedinou kauzální léčbou je transplantace hematopoetických kmenových buněk. V posledních letech byl objasněn genetický podklad několika podskupin FHL. Přibližně u 30 % pacientů je FHL způsobeno mutací v genu, který kóduje perforin. U další třetiny pacientů je podkladem FHL mutace genu UNC13D, který kóduje protein hMunc13-4. Zcela nedávno byl identifikován další gen STX11, který je lokalizován na 6. chromozómu a který kóduje bílkovinu syntaxin 11. Absence všech třech identifikovaných proteinů narušuje proces exocytózy cytotoxických. granul. V této práci popisujeme pacientku s klinickým obrazem FHL. Soubor experimentálních metod buněčné imunologie a molekulární biologie vedl k rychlé identifikaci deficitu perforinu jako příčiny onemocnění a ověření diagnózy. Pacientka podstoupila transplantaci hematopoetických kmenových buněk od nepříbuzného HLA shodného dárce, po které došlo k úpravě klinických i laboratorních projevů onemocnění a k normalizaci cytotoxické aktivity T lymfocytů a NK buněk. U pacientky se FHL projevila typickými příznaky klinickými i laboratorními. Při adekvátní léčbě s následnou transplantací kmenových hematopoetických buněk se podařilo dostat onemocnění pod kontrolu a v současné době je dívka bez příznaků nemoci a normálně prospívá. Jde to první případ FHL v České republice, kde byl jako příčina potvrzen deficit perforinu jak na buněčné, tak na molekulární úrovni. 

Klíčová slova:
familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza, perforin, cytotoxické testy, transplantace kostní dřeně, smíšený chimerismus.


Familial Haemophagocytic Lymphohistiocytosis Caused by Perforin Deficit Can Be Successfully Treated by Haematopoietic Stem Cell Transplantation – The First Diagnosed Case in the Czech Republic

Familial haemophagocytic lymphohistiocytosis (FHL) is an inherited disorder characterized by an impaired cytotoxicity of T lymphocytes and NK cells typically manifesting within first few months after birth. If not treated adequately, it is inevitably fatal within several months. The incidence in Caucasians has been estimated to 1: 50 000 births. Haematopoietic stem cell transplantation represents the only curative treatment for FHL. Recently, several genetic defects underlying molecular defects in FHL have been identified. In approximately 30% of patients FHL is caused by mutations in PRF1 gene coding for perforin. Further 30% of patients were found to have mutations in UNC13D coding for hMunc13-4 protein. Very recent report has identified another cause of FHL, mutations in STX11 gene on chromosome 6, coding for syntaxin 11. Absence of any of those proteins severely impairs the process of exocytosis of cytotoxic granules. We describe patient with clinical symptoms of FHL. Immunological and molecular biology methods led to the identification of perforin mutation as a cause of the disease. Patient received an allogeneic SCT from HLA-matched unrelated donor. SCT was followed by rapid normalization of clinical symptoms and laboratory findings. In patient described in this study, FHL manifested with typical clinical and laboratory symptoms. Adequate immunosuppressive treatment and subsequent SCT led to the sustained remission of FHL and correction of molecular defect. This is the first case of FHL in Czech Republic where perforin mutation was identified as a molecular cause both at cellular and molecular level. 

Key words:
familial heamophagocytic lymphohistiocytosis, perforin, test of cytotoxicity, bone marrow transplantation, mixed chimerism.


Autoři: R. Špíšek;  E. Mejstříková;  R. Formánková 1;  H. Žižková 2;  V. Vávra 1;  O. Hrušák;  A. Šedivá;  Sedláček P. Starý J. 1 1
Působiště autorů: Ústav imunologie 2. LF UK, Praha ;  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM, Praha 1;  Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 50-54
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza (FHL) je geneticky podmíněné heterogenní onemocnění, charakterizované porušenou cytotoxickou funkcí T lymfocytů a NK buněk, které se typicky projevuje během prvních měsíců po narození. Není-li adekvátně léčeno, je během několika měsíců bez výjimky fatální. FHL se v kavkazské rase vyskytuje s incidencí přibližně 1 případ na 50 000 porodů. Jedinou kauzální léčbou je transplantace hematopoetických kmenových buněk. V posledních letech byl objasněn genetický podklad několika podskupin FHL. Přibližně u 30 % pacientů je FHL způsobeno mutací v genu, který kóduje perforin. U další třetiny pacientů je podkladem FHL mutace genu UNC13D, který kóduje protein hMunc13-4. Zcela nedávno byl identifikován další gen STX11, který je lokalizován na 6. chromozómu a který kóduje bílkovinu syntaxin 11. Absence všech třech identifikovaných proteinů narušuje proces exocytózy cytotoxických. granul. V této práci popisujeme pacientku s klinickým obrazem FHL. Soubor experimentálních metod buněčné imunologie a molekulární biologie vedl k rychlé identifikaci deficitu perforinu jako příčiny onemocnění a ověření diagnózy. Pacientka podstoupila transplantaci hematopoetických kmenových buněk od nepříbuzného HLA shodného dárce, po které došlo k úpravě klinických i laboratorních projevů onemocnění a k normalizaci cytotoxické aktivity T lymfocytů a NK buněk. U pacientky se FHL projevila typickými příznaky klinickými i laboratorními. Při adekvátní léčbě s následnou transplantací kmenových hematopoetických buněk se podařilo dostat onemocnění pod kontrolu a v současné době je dívka bez příznaků nemoci a normálně prospívá. Jde to první případ FHL v České republice, kde byl jako příčina potvrzen deficit perforinu jak na buněčné, tak na molekulární úrovni. 

Klíčová slova:
familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza, perforin, cytotoxické testy, transplantace kostní dřeně, smíšený chimerismus.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa