Časopis lékařů českých - Číslo 1/2006

Editorial

4
Některé nové poznatky o patogenezi myeloproliferativních onemocnění a možnosti jejich efektivnější léčby

P. Klener


Přehledový článek

9
Princip a význam metody arrayCGH v hemato-onkologii

M. Jarošová, H. Pospíšilová, R. Plachý, M. Divoká, M. Holzerová, T. Papajík, J. Koptíková, K. Indrák

14
Acylaci stimulující protein – úloha v regulaci metabolizmu tukové tkáně

P. Hlavatý, M. Kunešová


Původní práce

19
Vysokodávkovaná terapie s autologní transplantací krvetvorných buněk u nemocných s Hodgkinovým lymfomem: dlouhodobé sledování nemocných léčených v jednom centru

M. Trněný, B. Vacková, R. Pytlík, P. Cieslar, V. Válková, Z. Gašová, P. Kobylka, M. Trnková, H. Krejčová, P. Klener

25
Význam kvantitativního hodnocení transkriptů BCR-ABL pomocí real-time PCR pro efektivní léčbu chronické myeloidní leukémie

M. Beránek, J. Voglová, A. Sýkorová, D. Belada, M. Bláha

32
Význam konfirmačních testů HLA systému nepříbuzných dárců hematopoetických kmenových buněk

M. Dobrovolná, M. Vraná, R. Brdička, M. Loudová

36
Užití kvantitativního stanovení exprese genu Wilmsova tumoru 1 pro monitorování reziduální nemoci pacientů s akutní myeloidní leukémií

J. Polák, J. Marková, J. Schwarz, J. Maaloufová, Z. Volková, J. Čermák, C. Haškovec

43
Akutní nežádoucí účinky brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v kombinaci se zevní radioterapií u lokalizovaného karcinomu prostaty

R. Soumarová, L. Homola, M. Štursa, H. Perková


Kazuistika

50
Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza na podkladě deficitu perforinu úspěšně léčená transplantací hematopoetických kmenových buněk – první diagnostikovaný případ v České republice

R. Špíšek, E. Mejstříková, R. Formánková, H. Žižková, V. Vávra, O. Hrušák, A. Šedivá, Sedláček P. Starý J.

55
Echinokoková nákaza – echinococcosis

J. Šváb, J. Feyereisl, P. Růžička, F. Burget, J. Hořejší, L. Kolářová, F. Stejskal


Speciální sdělení

59
Zneužívání buprenorfinu se stává v České republice problémem

K. Nešpor, L. Csémy

61
Robotika v chirurgii

J. Šváb


Diskuzní příspěvek

69
Impakt faktor – dobrý sluha, ale špatný pán

M. Špála


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa