Postavení chirurga v léčbě myastheniagravis a tymomu


Postavení chirurga v léčbě myastheniagravis a tymomu

Chirurgická léčba myasthenia gravis má na III. chirurgické klinice 1. LF UK v Praze již letitou tradici, která seodvíjí již od 60. let dvacátého století. Za tu dobu bylo provedeno na III. chirurgické klinice přes 1000 operací brzlíku,zejména tymektomií pro myasthenia gravis (MG) a v menším počtu pro tymomy. Kompletní odstranění brzlíku –tymektomie spojená s exenterací tuku předního mediastina patří k základu chirurgické léčby MG. Podle našichzkušeností je optimálním přístupem k tymu parciální sternotomie. Krční přístup nepovažujeme za dostatečněradikální. Videotorakoskopický přístup a operace jsou možné, ale zdlouhavější a jsou metodou volby na některýchpracovištích. Kombinovaná léčba MG (konzervativní medikamentózní a chirurgická) přínáší v 80% jasné zlepšeníaž vymizení příznaků onemocnění.

Klíčová slova:
myasthenia gravis, tymom, parciální sternotomie.


Our Strategy in the Therapy of Myasthenia gravis

Surgical treatment of myasthenia gravis at the 3rd Department of Surgery, 1st Faculty of Medicine, Charles Universityin Prague, has long tradition. It originated in sixties of the 20th century. Over 1000 operations of a thymus has beencarried out since that time, especially thymectomy for myasthenia gravis (MG) and for less frequent thymomas. Thecomplete removal of thymus – thymectomy accompanied with exenteration of the fat in frontal mediastinum belongsto the principal MG surgery. According to our experience, the optimal approach to the thymus is a partial sternotomy.The jugular approach is not regarded as sufficiently radical. Videothoracoscopic approach and operation are possiblebut they are longer. They represent amethod of choice at someworkplaces. The combinedMGtreatment (conservativemedicamentous and surgery treatment) brings in 80% a visible improvement and a deletion of symptoms of thedisease.

Key words:
myasthenia gravis, thymoma, partial sternotomy.


Autoři: J. Schützner;  J. Tvrdoň;  V. Šmat;  P. Pafko
Působiště autorů: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 241-245
Kategorie: Články

Souhrn

Chirurgická léčba myasthenia gravis má na III. chirurgické klinice 1. LF UK v Praze již letitou tradici, která seodvíjí již od 60. let dvacátého století. Za tu dobu bylo provedeno na III. chirurgické klinice přes 1000 operací brzlíku,zejména tymektomií pro myasthenia gravis (MG) a v menším počtu pro tymomy. Kompletní odstranění brzlíku –tymektomie spojená s exenterací tuku předního mediastina patří k základu chirurgické léčby MG. Podle našichzkušeností je optimálním přístupem k tymu parciální sternotomie. Krční přístup nepovažujeme za dostatečněradikální. Videotorakoskopický přístup a operace jsou možné, ale zdlouhavější a jsou metodou volby na některýchpracovištích. Kombinovaná léčba MG (konzervativní medikamentózní a chirurgická) přínáší v 80% jasné zlepšeníaž vymizení příznaků onemocnění.

Klíčová slova:
myasthenia gravis, tymom, parciální sternotomie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa