ZMĚNY HLADIN PROTEINŮ AKUTNÍ FÁZE U PACIENTŮS CENTRÁLNÍM HYPERKORTIZOLIZMEM


ZMĚNY HLADIN PROTEINŮ AKUTNÍ FÁZE U PACIENTŮS CENTRÁLNÍM HYPERKORTIZOLIZMEM

Východisko.
Reakce proteinů akutní fáze je kontrolována komplexní interakcí prozánětlivých cytokinů a hormonů,zejména glukokortikoidů. Glukokortikoidy jsou esenciálním faktorem prostředí hepatocytů, nezbytným pro proteosyntézu v klidové i zánětlivé fázi. Cushingova choroba byla vybrána jako modelový příklad glukokortikoidníhyperstimulace syntézy proteinů akutní fáze bez účasti interleukinu 6 a dalších prozánětlivých faktorů.Metody a výsledky. Vyšetřeno bylo 20 pacientů (věk 38±11 r., 11 mužů, 9 žen) s centrálním hyperkortizolizmem.Ve vzorcích krve byly stanoveny koncentrace 11 pozitivních a negativních proteinů akutní fáze. Tyto nálezy bylykonfrontovány s U-kortizolem a plazmatickými hladinami ACTH a interleukinu 6 a porovnány s výsledky kontrolnískupiny zdravých osob (věk 30±5 r., 13 mužů, 7 žen). U pacientů s Cushingovou chorobou bylo prokázáno statistickyvýznamné snížení hladiny albuminu a prealbuminu a vzestup alfa 1 -kyselého glykoproteinu, hemopexinu a fibrinogenu ve srovnání s kontrolami. Byla nalezena pozitivní korelace alfa 1 -kyselého glykoproteinu a U-kortizolu (r=0,51,p

Klíčová slova:
Cushingův syndrom, interleukin 6, kortizol, proteiny akutní fáze.


Changes of Acute Phase Protein Levels in Patients with Central Hypercortisolism

Background.
Acute phase protein reaction depends on complex interaction of proinflammatory cytokines andhormones, especially glucocorticoids. Glucocorticoids are essential factors for hepatocellular microenvironment andproteosynthesis during both rest and inflammatory period. Cushing’s disease represents a model of glucocorticoidhyperstimulation of acute phase protein synthesis without interleukin-6 and other cytokine influence.Methods and Results. 20 patients (age of 38±11, 11 males, 9 females) with a diagnosis of central hypercorticolismwere examined. Plasma levels of 11 acute phase proteins were estimated. These results were compared with plasmaACTH, interleukin-6, and U-cortisol concentrations and correlated to the control group (healthy volunteers, age30±5, 13 males, 7 females). Plasma levels of albumin and prealbumin in patients with Cusing’s disease weresignificantly lower. We proved significant elevation of alpha 1 -acid glycoprotein, haemopexin, and fibrinogencompared with healthy subjects. The positive correlation of alpha 1 -acid glycoprotein and U-cortisol (r=0.51, p

Key words:
Cushing’s syndrome, interleukin 6, cortisol, acute phase proteins.


Autoři: P. Maruna;  M. Marunová;  K. Owen
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha Endokrinologický ústav, Praha III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 207-210
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Reakce proteinů akutní fáze je kontrolována komplexní interakcí prozánětlivých cytokinů a hormonů,zejména glukokortikoidů. Glukokortikoidy jsou esenciálním faktorem prostředí hepatocytů, nezbytným pro proteosyntézu v klidové i zánětlivé fázi. Cushingova choroba byla vybrána jako modelový příklad glukokortikoidníhyperstimulace syntézy proteinů akutní fáze bez účasti interleukinu 6 a dalších prozánětlivých faktorů.Metody a výsledky. Vyšetřeno bylo 20 pacientů (věk 38±11 r., 11 mužů, 9 žen) s centrálním hyperkortizolizmem.Ve vzorcích krve byly stanoveny koncentrace 11 pozitivních a negativních proteinů akutní fáze. Tyto nálezy bylykonfrontovány s U-kortizolem a plazmatickými hladinami ACTH a interleukinu 6 a porovnány s výsledky kontrolnískupiny zdravých osob (věk 30±5 r., 13 mužů, 7 žen). U pacientů s Cushingovou chorobou bylo prokázáno statistickyvýznamné snížení hladiny albuminu a prealbuminu a vzestup alfa 1 -kyselého glykoproteinu, hemopexinu a fibrinogenu ve srovnání s kontrolami. Byla nalezena pozitivní korelace alfa 1 -kyselého glykoproteinu a U-kortizolu (r=0,51,p

Klíčová slova:
Cushingův syndrom, interleukin 6, kortizol, proteiny akutní fáze.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa