KVALITA KOSTÍ A JEJICH LOMIVOST


KVALITA KOSTÍ A JEJICH LOMIVOST

Zájem o prevenci zlomenin kostí v klinice vede ke snaze o odstranění příčin. Syndrom osteoporózy je jednouz nejčastějších příčin zlomenin. Dnes se osteoporóza snadno diagnostikuje metodou, stanovující především kvantitukostního minerálu – denzitometrií. Zdá se, že to vede k podhodnocení významu kostní kvality. Kvalita kostní tkáněje však nezanedbatelný parametr, který nezávisle ovlivňuje mechanickou odolnost kostí. Kvalita se dá posuzovat naúrovni celé kosti nebo v jejích jednotlivých složkách, v kortexu, spongióze i v kostní matrix. Kvalita kostí je danápřevážně geneticky. S věkem a některými nemocemi se horší. Její měření není prakticky ještě dostupné. Některéultrazvukové metody se jejímu měření blíží. Osteoporóza je jednou z nemocí, které kvalitu kosti významně v mnohasložkách zhoršují.

Klíčová slova:
kost, kvalita kosti, kvantita kosti, spongióza, matrix.


Bone Quality and Bone Fractures

Prevention of fractures brings about the effort to eliminate their potential causes. Osteoporosis syndrome belongsto the most frequent causes of the bone fractures. The use of densitometric methods may bring an overestimation ofthe bone quantity. Because of the independent contribution to mechanical resistance, the bone quality needs to bealso evaluated. Qualitative changes of the bone can occur at the level of the bone as an organ, or at levels of itscomponents - cortex, spongiosis and bone matrix. Bone quality is influenced mainly genetically; however, it candeteriorate also with age or in some diseases. Measurement of the bone quality is not yet practically accessible. Someultrasonographic methods have a character of qualitative assessment. Osteoporosis can worsen the bone quality atdifferent levels.

Key words:
bone, bone quality, bone quantity, trabecular bone, cortical bone.


Autoři: J. Žák
Působiště autorů: Gerontologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 203-206
Kategorie: Články

Souhrn

Zájem o prevenci zlomenin kostí v klinice vede ke snaze o odstranění příčin. Syndrom osteoporózy je jednouz nejčastějších příčin zlomenin. Dnes se osteoporóza snadno diagnostikuje metodou, stanovující především kvantitukostního minerálu – denzitometrií. Zdá se, že to vede k podhodnocení významu kostní kvality. Kvalita kostní tkáněje však nezanedbatelný parametr, který nezávisle ovlivňuje mechanickou odolnost kostí. Kvalita se dá posuzovat naúrovni celé kosti nebo v jejích jednotlivých složkách, v kortexu, spongióze i v kostní matrix. Kvalita kostí je danápřevážně geneticky. S věkem a některými nemocemi se horší. Její měření není prakticky ještě dostupné. Některéultrazvukové metody se jejímu měření blíží. Osteoporóza je jednou z nemocí, které kvalitu kosti významně v mnohasložkách zhoršují.

Klíčová slova:
kost, kvalita kosti, kvantita kosti, spongióza, matrix.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa