PORODNI HMOTNOST A DELKA TEHOTENSTVI VE VZTAHU K RIZIKOVYM FAKTORUM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POVAHY


PORODNI HMOTNOST A DELKA TEHOTENSTVI VE VZTAHU K RIZIKOVYM FAKTORUM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POVAHY

Východisko.
K účasti na Evropské dlouhodobé studii těhotenství a dětství (ELSPAC) byly pozvány ženy trvale bydlící v Brně, jejichž očekávaný termín porodu spadal do předem stanoveného období. V polovině gravidity vyplnilo pro výzkumný úče13327 žen dva dotazníky. Z nich extrahované údaje o občanském a partnerském stavu, zdraví, vzdělání, bydlení a dětství jsou vzaty jako proměnné, podle nichž jsou v této práci sledovány variace porodní hmotnosti a gestačního věku dětí. Všechny se narodily v ústavech, odkud pocházejí data o jejich porodní hmotnosti (PHM) a gestačním věku (GV).Metody a výsledky. Z charakteristik bydlení se jako rizikové pro antenatální vývoj jevilo společné bydlení u rodičů, vytápění bytu pevnými palivy a větší počet tam žijících kuřáků. Děti z bytů vytápěných plynem měly zkrácený GV. Náznaky vlivu jevily i další znaky bydlení, např. velikost bytu podle počtu pokojů. Silně diskriminujícím faktorem PHM byla úroveň vzdělání nejen samotné ženy, ale i jejího partnera a zčásti i její matky. Určitý vliv mělo i partnerovo postavení v povolání a jeho zdraví. Důležitým faktorem zdatnosti novorozenců byl občanský stav žen: děti s nejpříznivějšími ukazateli prenatálního vývoje se rodily do úplných rodin, nejvíce handicapovaní byli novorozenci žen svobodných a osamělých.Závěry. Málo vlivů na antenatální vývoj vykázala zdravotní anamnéza matek, způsoby výchovy v původních rodinách a stresogenní události, jež je postihly do věku 18 let.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, délka gestace, rizikové faktory, sociální situace žen, zdraví těhotných, stres, prospektivní studie.


Birth Weight and Gestational Age in Relation to the Risk Factors of Social and Health Character

Background.
The participants of European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC) are women permanently resident in Brno, whose expected term of delivery corresponded with the prelimited period. In midpregnancy, 3327 of them %lled in two research questionnaires with data concerning their marital status, health, education, dwelling, their up-bringing and stress in childhood as the essential information for the study of birth weight and gestational age variations of expected newborns.Methods and Results. Sharing the flat with the parental generation, heating with solid fuel or gas and more smokers at home meant the risk for antenatal development of foetus. A certain influence seemed to have the number of rooms, too. Education of the mother-to-be as well as that of her partner and partly of her mother, too, determined the birth weight. To a certain degree, partner's position in employment and his health status played also a role. An important factor predetermining the birth weight and gestational age was the marital status of the mother: in the best situation were children boru in complet families and greatly handicapped were offsprings of single mothers not living with their partners.Conclusions. Small influence on the prenatal development had the medical history of mothers, character of the upbringing in their original families and presence stressogenic events occurring in their girlhood up to 18 years of age.

Key words:
birth weight, gestational age, risk factors, Social situation, medical history, stress, prospective study.


Autoři: L. Kukla;  M. Bouchalová;  P. 'čoupek
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno IČeský geologický ústav, Praha - pobočka Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 189-184
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
K účasti na Evropské dlouhodobé studii těhotenství a dětství (ELSPAC) byly pozvány ženy trvale bydlící v Brně, jejichž očekávaný termín porodu spadal do předem stanoveného období. V polovině gravidity vyplnilo pro výzkumný úče13327 žen dva dotazníky. Z nich extrahované údaje o občanském a partnerském stavu, zdraví, vzdělání, bydlení a dětství jsou vzaty jako proměnné, podle nichž jsou v této práci sledovány variace porodní hmotnosti a gestačního věku dětí. Všechny se narodily v ústavech, odkud pocházejí data o jejich porodní hmotnosti (PHM) a gestačním věku (GV).Metody a výsledky. Z charakteristik bydlení se jako rizikové pro antenatální vývoj jevilo společné bydlení u rodičů, vytápění bytu pevnými palivy a větší počet tam žijících kuřáků. Děti z bytů vytápěných plynem měly zkrácený GV. Náznaky vlivu jevily i další znaky bydlení, např. velikost bytu podle počtu pokojů. Silně diskriminujícím faktorem PHM byla úroveň vzdělání nejen samotné ženy, ale i jejího partnera a zčásti i její matky. Určitý vliv mělo i partnerovo postavení v povolání a jeho zdraví. Důležitým faktorem zdatnosti novorozenců byl občanský stav žen: děti s nejpříznivějšími ukazateli prenatálního vývoje se rodily do úplných rodin, nejvíce handicapovaní byli novorozenci žen svobodných a osamělých.Závěry. Málo vlivů na antenatální vývoj vykázala zdravotní anamnéza matek, způsoby výchovy v původních rodinách a stresogenní události, jež je postihly do věku 18 let.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, délka gestace, rizikové faktory, sociální situace žen, zdraví těhotných, stres, prospektivní studie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa