Sonografie kartid a měření intimomediální tloušťky jako ukazatolé rizika generalizované aterosklerózy


Sonografie kartid a měření intimomediální tloušťky jako ukazatolé rizika generalizované aterosklerózy

Sonografie karotid je bezpečným, neinvazivním a relativně levným způsobem zjišfování preklinické fáze aterosklerózy. Kromě zjišfování plátů, které se ve větším počtu vyskytují až ve vyšším věku, je osvědčeným způsobem měření intimomediální tloušfky (IMT), která je nezávislým ukazatelem rizika mozkových cévních příhod, koronárních příhod včetně infarktu myokardu i ischemické choroby dolních končetin. U asymptomatických osob ve věku nad 45 let pečlivé vyšetření IMT může poskytnout další informaci k tradičním rizikovým faktorům a dále upřesnit riziko kardiovaskulárních příhod a upřesnit intenzitu preventivního opatření.

Klíčová slova:
a. carotis interna, intimomediální vrstva stěny tepny, ateroskleróza, akutní infarkt myokardu, iktus, ICHS, triacylglyceroly, poruchy metabolizmu tuků, diabetes mellitus.


Ultrasound of CarotidArteries and the Measurement of the Inxima-Media Thickreess as an Indicator of the Generalised Atherosclerosis

Ultrasound of carotid arteries belongs to non-invasive, Bafe, and comparatively inexpensive methods of the subclinical phase atherosclerosis detection. It allows identi%cation of atherosclerosis plaques, which can be found in higher numbers in elderly persons. Measurement of intima-media thickness (IMT) belongs to the time-proven methods and it represents an independent indicator of the risk of the cerebro-vascular event, coronary event including the myocardial infarction, and lower limbs ischaemic disease. In asymptomatic forms in persons over 45 years, the meticulous IMT examination can bring an additional information on the traditional risk factors, specify further the risks of cardio-vascular events, and help to elaborate the extent of preventive measures.

Key words:
internal carotid artery, arterial intima-media layers, atherosclerosis, cerebro-vascular event, ischaemic heart disease, triacylglycerols, lipid metabolism defect, diabetes mellitus.


Autoři: J. Spáčil;  J. Petrášek;  M. Šperl
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 118-121
Kategorie: Články

Souhrn

Sonografie karotid je bezpečným, neinvazivním a relativně levným způsobem zjišfování preklinické fáze aterosklerózy. Kromě zjišfování plátů, které se ve větším počtu vyskytují až ve vyšším věku, je osvědčeným způsobem měření intimomediální tloušfky (IMT), která je nezávislým ukazatelem rizika mozkových cévních příhod, koronárních příhod včetně infarktu myokardu i ischemické choroby dolních končetin. U asymptomatických osob ve věku nad 45 let pečlivé vyšetření IMT může poskytnout další informaci k tradičním rizikovým faktorům a dále upřesnit riziko kardiovaskulárních příhod a upřesnit intenzitu preventivního opatření.

Klíčová slova:
a. carotis interna, intimomediální vrstva stěny tepny, ateroskleróza, akutní infarkt myokardu, iktus, ICHS, triacylglyceroly, poruchy metabolizmu tuků, diabetes mellitus.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa