SOUČASNÝ STAV ANDROLOGIE V ČESKE REPUBLICE


SOUČASNÝ STAV ANDROLOGIE V ČESKE REPUBLICE

Andrologie je de%nována jako odvětví vědy a medicíny, zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka i u zvířat a jejich onemocněními. Obsah této de%nice se vztahuje ke všem odvětvím výzkumu (definice Mezinárodní andrologické společnosti). Tato deřmice je velmi široká, pro andrologické perspektivy není optimální. V České republice byla andrologické sekce České urologické společnosti založena v březnu 1998. Tato sekce rozšiřuje vědomosti o diseminaci v andrologii, koordinuje a organizuje kongresy, konference a kurzy o andrologii, usnadňuje spolupráci a rozšiřování informací a podporuje vydávání andrologických publikací.

Klíčová slova:
andrologie, akreditace.


Present Level of Andrology in Czech Republic

Andrology is deřmed as a branch of science and medicine dealing with the male reproductive organs in animals and in men and with the diseases of these organs. Included in this deřmition are all related specialized branches of science (Definition of the International Society of Andrology). This deřmition is very wide for the perspectives of andrology it is not optimal. In Czech Republic the Andrological Section of the Czech Urological Society was founded in March 1998. This Section aims to disseminate knowledge on andrology by coordination and organization of congresses, conferences and courses in andrology, to encourage the development of basic and clinical research in andrology, to facilitate the collaboration by distribution information and to encourage sponsoring of publication related to the field of andrology.

Key words:
andrology, accreditation


Autoři: V. Kubíček
Působiště autorů: Centrum andrologické péče, České Budějovice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 61-64
Kategorie: Články

Souhrn

Andrologie je de%nována jako odvětví vědy a medicíny, zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka i u zvířat a jejich onemocněními. Obsah této de%nice se vztahuje ke všem odvětvím výzkumu (definice Mezinárodní andrologické společnosti). Tato deřmice je velmi široká, pro andrologické perspektivy není optimální. V České republice byla andrologické sekce České urologické společnosti založena v březnu 1998. Tato sekce rozšiřuje vědomosti o diseminaci v andrologii, koordinuje a organizuje kongresy, konference a kurzy o andrologii, usnadňuje spolupráci a rozšiřování informací a podporuje vydávání andrologických publikací.

Klíčová slova:
andrologie, akreditace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa