DYSFUNKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU U KRITICKY NEMOCNÝCH


DYSFUNKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU U KRITICKY NEMOCNÝCH

Gastrointestinální trakt (GIT) byl dlouho u kriticky nemocných považován za nevýznamný, metabolicky a imunologicky neaktivní orgán. Ve skutečnosti však intestinální trakt vykonává celou řadu důležitých funkcí, které ve svém důsledku významně ovlivňují morbiditu a mortalitu mnoha kriticky nemocných. Jeho rozsáhlá absorpční plocha umožňuje vstřebávání nutrientů a současně představuje významnou bariéru před proniknutím intraluminálních mikrobů či toxických produktů do organizmu. Kromě toho je GIT největším lymfoidním orgánem v těle, významně se uplatňujícím při imunitní odpovědi kriticky nemocných. Dysfunkce GIT vzniká u nemocných na jednotkách intenzívní péče velmi často a časně. Abnormální kolonizace, narušená střevní epiteliální bariérová funkce a translokace bakterií představují hlavní komponenty dysfunkce GIT, které se uplatňují v patogenezi sepse a multiorgánového selhání. Tento článek shrnuje současný názor na úlohu GIT u kriticky nemocných se zaměřením na 1) hypotézu centrální úlohy GIT u sepse, traumatu a vývoje multiorgánové dysfunkce, 2) patofyziologii dysfunkce GIT, 3) monitoraci funkce GIT a 4) protektivní opatření a nové léčebné perspektivy.

Klíčová slova:
bakteriální translokace, střevní sliznice, permeabilita, regionální perfuze, selektivní dekontaminace, sepse, multiorgánové selhání, šok.


Gut Dysfunction in Critical Illreess

Until relatively recently, the gastrointestinal (GI) trakt was considered a dormant, metabolically and immunologically inactive orgán in critically illnesses. However, the GI trakt provides a number of crucial functions that, in fact, may influence morbidity and mortality of many critically ill patients. Its large absorptive area provides a site for nutrient digestion and utilization and serves as an important barrier preventing the systemic absorption of intraluminal microbes and its toxic products. Moreover, the GI trakt is the largest reservou of lymphocytes in the body, which significantly contribute to the immune response of the critically ill patients. The gut dysfunction occurs frequently and early in the intensive care patients. Abnormal colonization, impaired intestinal epithelial barrier function and bacterial translocation represent the key components of gut failure implicating in the pathogenesis of sepsis and multiorgan dysfunction. This review summarizes recent insights finto the role of the gut in critically ill patients with particular focus on 1) the basis of „gut-origin hypothesis", 2) pathophysiology of gut dysfunction, 3) monitoring of intestinal function, and 4) protective measures and novel therapeutic strategies.

Key words:
bacterial translocation, intestinal mucosa, permeability, regional blond flow, selective


Autoři: M. Matějovič;  R. Rokyta Jr.;  A. Kroužecký;  I. Novák
Působiště autorů: I. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 46-50
Kategorie: Články

Souhrn

Gastrointestinální trakt (GIT) byl dlouho u kriticky nemocných považován za nevýznamný, metabolicky a imunologicky neaktivní orgán. Ve skutečnosti však intestinální trakt vykonává celou řadu důležitých funkcí, které ve svém důsledku významně ovlivňují morbiditu a mortalitu mnoha kriticky nemocných. Jeho rozsáhlá absorpční plocha umožňuje vstřebávání nutrientů a současně představuje významnou bariéru před proniknutím intraluminálních mikrobů či toxických produktů do organizmu. Kromě toho je GIT největším lymfoidním orgánem v těle, významně se uplatňujícím při imunitní odpovědi kriticky nemocných. Dysfunkce GIT vzniká u nemocných na jednotkách intenzívní péče velmi často a časně. Abnormální kolonizace, narušená střevní epiteliální bariérová funkce a translokace bakterií představují hlavní komponenty dysfunkce GIT, které se uplatňují v patogenezi sepse a multiorgánového selhání. Tento článek shrnuje současný názor na úlohu GIT u kriticky nemocných se zaměřením na 1) hypotézu centrální úlohy GIT u sepse, traumatu a vývoje multiorgánové dysfunkce, 2) patofyziologii dysfunkce GIT, 3) monitoraci funkce GIT a 4) protektivní opatření a nové léčebné perspektivy.

Klíčová slova:
bakteriální translokace, střevní sliznice, permeabilita, regionální perfuze, selektivní dekontaminace, sepse, multiorgánové selhání, šok.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa