K LÉKOVÉ POLITICE V USA*


K LÉKOVÉ POLITICE V USA*

Kolem 40 milionů Američanů starších 65 let je zapojeno do programu Medicare. Tento program však (až na výjimky schválené Kongresem) neposkytujeúhradu léků na předpis pro nehospitalizované pacienty. Navíc v poslední době se náklady na léky zvyšují přibližně 2x rychleji oproti celkovým nákladům na zdravotní péči. I když Medicare nabízí další dodatečné formy pojištění na úhradu léků na předpis, objevuji se opakovaně snahy o reformu tohoto státního programu. Několik takových pokusů v posledních téměř 15 letech však neuspělo (Kongres USA). V současné době je aktuální dvoustupňový návrh celkové reformy Medicare, která by řešila (i bez zapojení účastmků Medicare do soukromého pojištění) úhradu léků na předpis v první fázi pomocí přímé podpory federálním státům, ve druhé fázi by došlo k vlastní rozsáhlé reformě Medicare s výší úhrady léků na předpis přibližně proporcionálně k výši ročních příjmů do programu zapojených osob. S návrhem přišel prezident Bush jr., vyžadované náklady na reformu během více než 10 let by představovaly téměř 160 miliard $. Návrh vyvolal v Kongresu opoziční návrhové verze ze strany Demokratů, ale i Republikánů. Jeho osud bude závislý na zastoupení obou politických stran ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu a na politické srle mocných vlivných skupin.

Klíčová slova:
léková politika, Medicare, úhrada léků na předpis, reforma Medicare, Kongres USA.


To the Drug Policy in USA

About 40 million Američans over 65 years of age are emolled in the Medicare programme. However, this programme (with some exceptions approved by the Congress) does not provide prescription drug coverage for the outpatients. Furthermore, the recent rate of drug expenditure increase has been twice higher compared to overall health care expenditures. Even though the Medicare beneficiaries are offered various formy of supplemental prescription drug coverage, there exist attempts to reform this national programme. Several such proposals, however, failed during the last 15 years (US Congress). A recent two-stage strategy for a comprehensive Medicare reform was proposed by president Bush jr. It would solve the prescription drug coverage leven without the Medicare beneficiary enrollment in supplemental private programmes) through direct support to federal states in the hrst stage; in the second stage, a comprehensive Medicare reform would take place and the prescription drug coverage would be subsidized in proporfion to the annual income of the beneficiaries.The required cost of this reform would be about 160 thousand million $ over a decade. This plan brought about opposing proposals both from the Demokrats and Republicans in the Congress. The fate of the reform will depend on the representaflon of the two political parties both in the House of Representatives and the Senate as well as on the political power of influential groups.

Key words:
drug polky, Medicare, prescription drug coverage, Medicare reform, US Congress.


Autoři: N. Gaier
Působiště autorů: Farmakologický ústav 1. LF UK
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 701-703
Kategorie: Články

Souhrn

Kolem 40 milionů Američanů starších 65 let je zapojeno do programu Medicare. Tento program však (až na výjimky schválené Kongresem) neposkytujeúhradu léků na předpis pro nehospitalizované pacienty. Navíc v poslední době se náklady na léky zvyšují přibližně 2x rychleji oproti celkovým nákladům na zdravotní péči. I když Medicare nabízí další dodatečné formy pojištění na úhradu léků na předpis, objevuji se opakovaně snahy o reformu tohoto státního programu. Několik takových pokusů v posledních téměř 15 letech však neuspělo (Kongres USA). V současné době je aktuální dvoustupňový návrh celkové reformy Medicare, která by řešila (i bez zapojení účastmků Medicare do soukromého pojištění) úhradu léků na předpis v první fázi pomocí přímé podpory federálním státům, ve druhé fázi by došlo k vlastní rozsáhlé reformě Medicare s výší úhrady léků na předpis přibližně proporcionálně k výši ročních příjmů do programu zapojených osob. S návrhem přišel prezident Bush jr., vyžadované náklady na reformu během více než 10 let by představovaly téměř 160 miliard $. Návrh vyvolal v Kongresu opoziční návrhové verze ze strany Demokratů, ale i Republikánů. Jeho osud bude závislý na zastoupení obou politických stran ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu a na politické srle mocných vlivných skupin.

Klíčová slova:
léková politika, Medicare, úhrada léků na předpis, reforma Medicare, Kongres USA.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa