KARCINÓZA MENING JAKO PRVNÍ PROJEV ADENOKARCINOMU ŽALUDKU


KARCINÓZA MENING JAKO PRVNÍ PROJEV ADENOKARCINOMU ŽALUDKU

Karcinom žaludku se u pacientů mladších 40 let vyskytuje vzácně. Ojediněle se toto onemocnění manifestuje karcinomatózní meningitidou. Pokud k postižení mozkových plen dojde, jedná se obvykle až o sekundární projev již dříve diagnostikovaného nádoru. Takto generalizované onemocnění má velmi závažnou prognózu. Při paliativní léčbě lze použít intratekálních aplikací cytostatik, radioterapii nebo kombinaci obou modalit. Tato kazuistika je jedním z mála případů dokumentovaných v lékařské odborné literatuře. U 39leté ženy byly diagnostikována karcinóza mening, která byla prvním projevem generalizovaného karcinomu žaludku. Vedoucími klinickými příznaky byly bolesti hlavy. dvojité vidění a zvracení. Pacientka byla léčena intratekálně aplikovaným cytosin arabinosidem (Cytosar), metotrexátem (Methotrexat), hydrocortisonem (Hydrocortison) a ozářením mozku. Komplikací léčby byla disseminovaná intravaskulární koagulopatie. Počáteční zlepšení stavu bylo velmi krátkodobé a pacientka 44. den hospitalizace umírá na oboustrannou hnisavou bronchopneumonii a edém mozku.

Klíčová slova:
karcinóza mening, adenokarcinom žaludku, intratekální chemoterapie, nitrolební hypertenze, mozkomíšní mok.


Meningeal Carcinomatosis as the First Manifestation of Gastric Adenocarcinoma

Gastric adenocarcinoma is rarely observed in patients under the age of 40. Meningeal carcinomatosis as a first manifestation of disease is absolutely unique. If meningeal involvement occurs it is usually secondary event in previously diagnosed tumor. The prognosis is very unfavorable associated with short term survival. In the treatment of this disease there night be used either chemotherapy administered via lumbar injection or radiotherapy or combination of both. This case study is one of very few cases reported in literature when meningeal carcinomatosis was a first sign of advanced gastric adenocarcinoma. 39 years old woman was admitted to our hospital with severe headache, diplopia and vomiting. Meningeal carcinomatosis with gastric primary was diagnosed. She was treated with combination of cytosine arabinosid (Cytostar), methotrexate (Methotrexat), hydrocortisone (Hydrocortisone) administered via intratheal lumbar injection and whole brain radiation. As a main complication she experienced disseminated intravascular coagulopathy. The improvement of patient’s condition following the initial treatment had a very limited duration and the patient died of bilateral pneumonia and cerebral edema 44th day after the admission.

Key words:
meningeal carcinomatosis, gastric adenocarcinoma, intrathecal chemotherapy, intracranial hypertension, cerebrospinal fluid


Autoři: F. Janků;  J. Dušková;  L. Petruželka;  L. Krásná;  I. Nováková
Působiště autorů: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ústav patologie 1. LF UK a Katedra patologie IPVZ, Praha Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 634-635
Kategorie: Články

Souhrn

Karcinom žaludku se u pacientů mladších 40 let vyskytuje vzácně. Ojediněle se toto onemocnění manifestuje karcinomatózní meningitidou. Pokud k postižení mozkových plen dojde, jedná se obvykle až o sekundární projev již dříve diagnostikovaného nádoru. Takto generalizované onemocnění má velmi závažnou prognózu. Při paliativní léčbě lze použít intratekálních aplikací cytostatik, radioterapii nebo kombinaci obou modalit. Tato kazuistika je jedním z mála případů dokumentovaných v lékařské odborné literatuře. U 39leté ženy byly diagnostikována karcinóza mening, která byla prvním projevem generalizovaného karcinomu žaludku. Vedoucími klinickými příznaky byly bolesti hlavy. dvojité vidění a zvracení. Pacientka byla léčena intratekálně aplikovaným cytosin arabinosidem (Cytosar), metotrexátem (Methotrexat), hydrocortisonem (Hydrocortison) a ozářením mozku. Komplikací léčby byla disseminovaná intravaskulární koagulopatie. Počáteční zlepšení stavu bylo velmi krátkodobé a pacientka 44. den hospitalizace umírá na oboustrannou hnisavou bronchopneumonii a edém mozku.

Klíčová slova:
karcinóza mening, adenokarcinom žaludku, intratekální chemoterapie, nitrolební hypertenze, mozkomíšní mok.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa