RHINITIDA - STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA


RHINITIDA - STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA

V článku jsou shrnuty poznatky o rýmě - definice rýmy, klasifikace rýmy a klinický obraz. Novější poznatky se týkají mykotické infekce a některých vyšetřovacích možností. V diferenciální diagnóze rinosinusitidy připadá v úvahu celá řada onemocnění. Autor uvádí možnosti terapie rýmy, zmiňuje se o vztahu horních a dolních cest dýchacích.

Klíčová slova:
rinosinusitida, definice, klasifikace.


Perpetually Actual Theme

Paper brings about findings on rhinitis - definition, classification and clinical picture. New discoveries concern mycotica infection and some methods of investigation. Differential diagnosis of rhinosinusitis includes several diseases. Author presents some possibilities of therapy of rhinitis and includes relations between upper and lower respiratory airways.

Key words:
rhinosinusitis, definition, classification.


Autoři: J. Betka
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM a Katedra ORL IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 35-37
Kategorie: Články

Souhrn

V článku jsou shrnuty poznatky o rýmě - definice rýmy, klasifikace rýmy a klinický obraz. Novější poznatky se týkají mykotické infekce a některých vyšetřovacích možností. V diferenciální diagnóze rinosinusitidy připadá v úvahu celá řada onemocnění. Autor uvádí možnosti terapie rýmy, zmiňuje se o vztahu horních a dolních cest dýchacích.

Klíčová slova:
rinosinusitida, definice, klasifikace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa