DELECE DLOUHÝCH RAMEN CHROMOZÓMU 5 U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI


DELECE DLOUHÝCH RAMEN CHROMOZÓMU 5 U NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI

Delece dlouhých ramen chromozómu 5 (5q-) patří k nejčastějším strukturním aberacím u nemocných s maligním onemocněním myeloidní řady. Analýzou zlomových míst bylo prokázáno, že tato delece je intersticiální a její rozsah se u jednotlivých nemocných liší. Nejčastějším společným deletovaným segmentem je chromozomová oblast 5q31. V současné době je tato oblast intenzivně studována na molekulární úrovni se snahou lokalizovat zde jeden či více nádorových supresorových genů. Přestože nádorový supresorový gen v pruhu 5q31 nebyl dosud identifikován, intenzivní studium nových kandidátů na tyto geny pokračuje. Jejich izolace by přispěla k odhalení a pochopení molekulárních mechanizmů hematopoézy a leukemické transformace buněk.

Klíčová slova:
delece 5q, nádorové supresorové geny, fluorescenční in situ hybridizace.


Deletions of Long Arms of Chromosome 5 in Patients with Hematological Malignancies

Deletion of part of the long arm of chromosome 5 (5q-) is one of the most common structural aberrations in patients with myeloid disorders. The deletion is interstitial and the deleted segment is variable in size and breakpoint localization. Precise analysis of chromosomal breakpoints proved that band 5q31 is the most common deleted region. Extensive molecular studies have been performed to identify one or several tumor suppressor gene(s) in this critical region. Although these genes have not been identified as yet, the candidate genes are being intensively studied. Isolation and characterization of tumor suppressor genes will lead to the understanding of molecular mechanisms of normal hematopoiesis and that of leukemic transformation.

Key words:
deletion 5q, tumor suppressor genes, fluorescence in situ hybridization.


Autoři: J. Březinová;  Z. Zemanová;  K. Michalová
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 43-46
Kategorie: Články

Souhrn

Delece dlouhých ramen chromozómu 5 (5q-) patří k nejčastějším strukturním aberacím u nemocných s maligním onemocněním myeloidní řady. Analýzou zlomových míst bylo prokázáno, že tato delece je intersticiální a její rozsah se u jednotlivých nemocných liší. Nejčastějším společným deletovaným segmentem je chromozomová oblast 5q31. V současné době je tato oblast intenzivně studována na molekulární úrovni se snahou lokalizovat zde jeden či více nádorových supresorových genů. Přestože nádorový supresorový gen v pruhu 5q31 nebyl dosud identifikován, intenzivní studium nových kandidátů na tyto geny pokračuje. Jejich izolace by přispěla k odhalení a pochopení molekulárních mechanizmů hematopoézy a leukemické transformace buněk.

Klíčová slova:
delece 5q, nádorové supresorové geny, fluorescenční in situ hybridizace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa