PSYCHIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTERNÍ PRAXII. část


PSYCHIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTERNÍ PRAXII. část

Souhrnné sdělení se zabývá depresivní poruchou, která se velmi často vyskytuje u nemocných s kardiovaskulárnímonemocněním. Naopak kardiovaskulární onemocnění je častou příčinou vysoké morbidity a mortality depresivníchnemocných. Je zde řada možných styčných etiopatogenetických faktorů (endokrinní změny, alterace imunity,osobnostní struktura, životní styl). Obecně diagnostika depresivní poruchy u somaticky nemocných může být obtížná,je však nutné na ni myslet. Nabízí se i některé společné léčebné postupy. Perspektivní pro interní obory je vývojnových antidepresiv méně rizikových a bezpečnějších zvláště z hlediska ovlivnění kardiovaskulárního aparátu.Vzájemná spolupráce se jeví v klinické praxi velmi žádoucí.

Klíčová slova:
depresivní porucha, kardiovaskulární onemocnění, epidemiologie, etiopatogeneze, léčba.


Psychiatric Problems in the Internal Praxis - Part I.

Review deals with depression, which frequently occurs in patients with cardiovascular disease. Along with that,cardiovascular complications are frequent cause of the high morbidity and mortality of depressed patients. Severalcommon ethiopathogenic factors can be identified (endocrine changes, immunity alteration, structure of personality,life style). Diagnose of depression in somatically diseased patients may be difficult to set; however, it is necessaryto consider it. Some conjoint treatment approaches are possible. For the use in the internal medicine newantidepression drugs with lower affects on the cardiovascular system appear promising. Mutual collaboration in theclinical praxis is highly desirable.

Key words:
depressive illness, cardiovascular disease, epidemiology, ethiopathogenesis, treatment.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 525-528
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrnné sdělení se zabývá depresivní poruchou, která se velmi často vyskytuje u nemocných s kardiovaskulárnímonemocněním. Naopak kardiovaskulární onemocnění je častou příčinou vysoké morbidity a mortality depresivníchnemocných. Je zde řada možných styčných etiopatogenetických faktorů (endokrinní změny, alterace imunity,osobnostní struktura, životní styl). Obecně diagnostika depresivní poruchy u somaticky nemocných může být obtížná,je však nutné na ni myslet. Nabízí se i některé společné léčebné postupy. Perspektivní pro interní obory je vývojnových antidepresiv méně rizikových a bezpečnějších zvláště z hlediska ovlivnění kardiovaskulárního aparátu.Vzájemná spolupráce se jeví v klinické praxi velmi žádoucí.

Klíčová slova:
depresivní porucha, kardiovaskulární onemocnění, epidemiologie, etiopatogeneze, léčba.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa