SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍZákladní fakta a doporueení pro praxiv kontextu programu Zdravá mista


SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍZákladní fakta a doporueení pro praxiv kontextu programu Zdravá mista

Je podána stručná informace o deseti významných sociálních determinantách zdraví, jak byly shrnuty pro potřebypřípravy, konkretizace, realizace i hodnocení evropské zdravotní strategie. Jsou to tyto oblasti: sociální gradient,stres, časné stadium života, sociální izolace, práce, nezaměstnanost, sociální opora, drogová závislost, výživa adoprava. Jsou uvedena i některá doporučení umožňující příznivě ovlivnit působení zmíněných sociálních determinantzdraví. Uvedené informace mají význam pro rozvoj zdravotnictví a širokého sociálního systému péče o zdraví.

Klíčová slova:
sociální determinanty zdraví, zdraví, péče o zdraví.


Social Determinants of Health in the European Context. Basic Facts and Recommendationsfor Practice in the Healthy-Cities Context

Paper provides some basic information on selected social determinants of health that had been summarised in theprocess of creating, detailing, implementing and evaluating the European health policy led by WHO. The socialareas discussed are: social gradient, stress, early life experiences, social exclusion, job control at work, unemploy-ment, social support, addiction, food, and transport. We also present a brief summary of policy recommendationsrelated to social determinants of health. This information is relevant both for the development of the health servicessystem and the system of health care and policy in a broader sense.

Key words:
social determinants of health, health policy, health care.


Autoři: J. Holčík;  I. Koupilová
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 3-7
Kategorie: Články

Souhrn

Je podána stručná informace o deseti významných sociálních determinantách zdraví, jak byly shrnuty pro potřebypřípravy, konkretizace, realizace i hodnocení evropské zdravotní strategie. Jsou to tyto oblasti: sociální gradient,stres, časné stadium života, sociální izolace, práce, nezaměstnanost, sociální opora, drogová závislost, výživa adoprava. Jsou uvedena i některá doporučení umožňující příznivě ovlivnit působení zmíněných sociálních determinantzdraví. Uvedené informace mají význam pro rozvoj zdravotnictví a širokého sociálního systému péče o zdraví.

Klíčová slova:
sociální determinanty zdraví, zdraví, péče o zdraví.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa