RAPAMYCIN: NOVÉ IMUNOSUPRESIVUM SCHOPNÉPOTLAČIT CHRONICKOU REJEKCI?


RAPAMYCIN: NOVÉ IMUNOSUPRESIVUM SCHOPNÉPOTLAČIT CHRONICKOU REJEKCI?

Chronická rejekce představuje jednu z nejčastějších příčin ztráty funkce transplantovaného orgánu v dlouhodobémsledování. Rapamycin (sirolimus) a jeho derivát RAD jsou nová, účinná imunosupresiva, která potlačují buněčnouproliferaci řízenou růstovými faktory. Tyto preparáty byly úspěšně testovány v řadě experimentálních modelůchronické rejekce. Výsledky prvních klinických studií definují farmakokinetiku a prokazují imunosupresivní účin-nost. Rapamycin působí synergicky s cyklosporinem. Nežádoucími účinky rapamycinu je vedle trombocytopeniea leukopenie závislé na dávce také významná hyperlipidémie. Výsledky probíhajících prospektivních klinickýchstudií zodpoví otázku, zda-li jsou rapamycin a jeho derivát účinnými preparáty v ovlivnění nejenom rejekce akutníale s odstupem let také chronické.

Klíčová slova:
rapamycin, chronická rejekce.


The New Immunosuppressant Efficient to Inhibit the Chronic Rejection?

Chronic rejection represents the most common cause of transplanted graft loss in the long term. Rapamycin(sirolimus), and it’s derivate RAD, are new and potent, immunosuppressive drugs. They inhibit cell proliferationdriven by various growth factors. These drugs were successfully tested in some experimental models of the chronicrejection. Results of the first clinical trials have defined rapamycin pharmacokinetics and proved immunosuppressiveefficacy. Rapamycin acts synergistically with cyclosporin A. The side effects are a dose-dependent thrombocytopeniaand leukopenia but the most frequent is hyperlipidemia. The question, if rapamycin and RAD inhibit developmentof chronic rejection in man, will be solved by the prospective clinical trials over years.

Key words:
rapamycin, chronic rejection.


Autoři: O. Viklický;  I. Matl
Působiště autorů: Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 22-25
Kategorie: Články

Souhrn

Chronická rejekce představuje jednu z nejčastějších příčin ztráty funkce transplantovaného orgánu v dlouhodobémsledování. Rapamycin (sirolimus) a jeho derivát RAD jsou nová, účinná imunosupresiva, která potlačují buněčnouproliferaci řízenou růstovými faktory. Tyto preparáty byly úspěšně testovány v řadě experimentálních modelůchronické rejekce. Výsledky prvních klinických studií definují farmakokinetiku a prokazují imunosupresivní účin-nost. Rapamycin působí synergicky s cyklosporinem. Nežádoucími účinky rapamycinu je vedle trombocytopeniea leukopenie závislé na dávce také významná hyperlipidémie. Výsledky probíhajících prospektivních klinickýchstudií zodpoví otázku, zda-li jsou rapamycin a jeho derivát účinnými preparáty v ovlivnění nejenom rejekce akutníale s odstupem let také chronické.

Klíčová slova:
rapamycin, chronická rejekce.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa