131 I METAJODOBENZYLGUANIDIN V KOMBINACIS HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIÍ V LÉČBĚPROGNOSTICKY VYSOCE NEPŘÍZNIVÝCH FOREMNEUROBLASTOMU


131 I METAJODOBENZYLGUANIDIN V KOMBINACIS HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIÍ V LÉČBĚPROGNOSTICKY VYSOCE NEPŘÍZNIVÝCH FOREMNEUROBLASTOMU

Východisko.
Pacienti s biologicky nepříznivým a/nebo generalizovaným neuroblastomem nebo s jeho relapsemjsou i dnes, přes zařazení nových diagnostických i terapeutických postupů, prakticky nevyléčitelní. Přitom toxicitaužívaných léčebných postupů, zátěž pro pacienta i ošetřující personál a ekonomická nákladnost dosáhly mezeúnosnosti. Možným řešením by mohla být cílená, nádorově specifická terapie, v tomto případě cílená radioterapieaplikací131I metajodobenzylguanidinu (131I MIBG). Tímto způsobem lze, ve srovnání s externí radioterapií, dodatpřibližně 5 –10násobně vyšší dávky záření do cílové tkáně při nižší orgánové toxicitě. Předběžné zkušenosti některýchevropských a severoamerických pracovišť byly podnětem k rozpracování a zavedení metody i na našem pracovišti.Typ studie. Retrospektivní analýza léčebných výsledků a poléčebných následků 14 terapeutických aplikací131IMIBG u 7 pacientů s neuroblastomem ošetřovaných na klinice dětské onkologie FNM ve spolupráci s Ústavemnukleární medicíny FNM a Ústavem leteckého zdravotnictví v Praze v letech 1997– 2000.Metody a výsledky. Terapeutickou aplikaci131I MIBG jsme v uplynulém období provedli celkem čtrnáctkrát, a tou třech dětí opakovaně, u čtyř jednorázově. Poprvé jsme aplikovali 5,5 GBq, při opakované terapii 3,7 GBq131IMIBG bez ohledu na hmotnost dítěte vždy s následnou hyperbarickou oxygenoterapií. Bezprostřední toleranceradiofarmaka byla dobrá. Komplikace v časném a pozdním období jen vzácně dosáhly stupně 3 nebo 4 podleseveroamerické CCG klasifikace. Z těchto sedmi pacientů dlouhodobě žijí tři, čtyři zemřeli další progresí.Závěry. Terapeutická aplikace131I MIBG je dobře tolerovatelná léčebná metoda, která je ve své účinnosti posílenáhyperbarickou oxygenoterapií. V současné době ji považujeme za nejracionálnější volbu, respektive za metodu volbyléčby progrese nebo relapsu neuroblastomu vysokého stupně rizika. Terapeutická aplikace131I MIBG podané v tétofázi onemocnění sice pravděpodobně nemá kurativní efekt, ale části pacientů dokáže zajistit, je-li opakovaná,dlouhodobé kvalitní přežití.

Klíčová slova:
neuroblastom, MIBG, cílená radioterapie, hyperbarická oxygenoterapie, léčba.


I-Meta-Iodobenzylguanidine in the Treatment of the High RiskNeuroblastoma Patients – Experiences from the Department of Pediatric Oncology in Faculty Hospital Motol inPrague

Background.
Despite of improving diagnostics, development of new drugs and treatmen strategies, pa tients withbiologically unfavourable, advanced or relapsed neuroblastoma remain practically incurable. Treatment relatedtoxicity, requirement for personnel and financial costs have became limiting. Tumor specific therapy representedby131I-meta-iodobenzylguanidine (MIBG) administration could become an alternative improving the overallsurvival. In comparison with standard external radiotherapy the targeted therapy enables to achieve radiation 5 to10 times higher with lower organ toxicity. Data published by European and American colleagues brought evidenceof high efficacy of this method. It motivated us to set and develop the method at our department.Type of Study. Retrospective analysis of therapeutic results and side effects of the administration of131I-meta--iodobenzylguanidine in high-risk neuroblastoma patients cured at the Department of Pediatric Oncology in Praguesince 1997 till 2000.Method and Results.131I-meta-iodobenzylguanidine was fourteen times therapeutically administered in sevenhigh-risk relapsed neuroblastoma patients. Four children received a single dose of131I-meta-iodobenzylguanidine,three patients were treated repeatedly. The first dose represented 5,5 GBq, repeated dose 3,7 GBq, irrespective tothe body weight. Each MIBG administration was followed by four days hyperbaric oxygen therapy. The treatmentwas well tolerated, acute and late side effects were not serious and only rarely reached grade 3 or 4 according to theInternational North American Children’s Cancer Group Classification. Three of the seven children have survivedwith no evidence of the disease. Four children died of the disease progress.Conclusions.131I-meta-iodobenzylguanidine treatment combined with hyperbaric oxygen therapy becomes a well-tolerated therapy for high-risk neuroblastoma patients non-responding to the conventional treatment. Though the131I-meta-iodobenzylguanidine administration probably cannot cure these patients, the repeated administration canbring long lasting remission.

Key words:
neuroblastoma,I MIBG, targeted radiotherapy, hyperbaric oxygen therapy, therapy.


Autoři: J. Staňková;  P. Kavan;  H. Křížová
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FNM, Praha 1 Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha 2 Ústav leteckého zdravotnictví, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 13-17
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pacienti s biologicky nepříznivým a/nebo generalizovaným neuroblastomem nebo s jeho relapsemjsou i dnes, přes zařazení nových diagnostických i terapeutických postupů, prakticky nevyléčitelní. Přitom toxicitaužívaných léčebných postupů, zátěž pro pacienta i ošetřující personál a ekonomická nákladnost dosáhly mezeúnosnosti. Možným řešením by mohla být cílená, nádorově specifická terapie, v tomto případě cílená radioterapieaplikací131I metajodobenzylguanidinu (131I MIBG). Tímto způsobem lze, ve srovnání s externí radioterapií, dodatpřibližně 5 –10násobně vyšší dávky záření do cílové tkáně při nižší orgánové toxicitě. Předběžné zkušenosti některýchevropských a severoamerických pracovišť byly podnětem k rozpracování a zavedení metody i na našem pracovišti.Typ studie. Retrospektivní analýza léčebných výsledků a poléčebných následků 14 terapeutických aplikací131IMIBG u 7 pacientů s neuroblastomem ošetřovaných na klinice dětské onkologie FNM ve spolupráci s Ústavemnukleární medicíny FNM a Ústavem leteckého zdravotnictví v Praze v letech 1997– 2000.Metody a výsledky. Terapeutickou aplikaci131I MIBG jsme v uplynulém období provedli celkem čtrnáctkrát, a tou třech dětí opakovaně, u čtyř jednorázově. Poprvé jsme aplikovali 5,5 GBq, při opakované terapii 3,7 GBq131IMIBG bez ohledu na hmotnost dítěte vždy s následnou hyperbarickou oxygenoterapií. Bezprostřední toleranceradiofarmaka byla dobrá. Komplikace v časném a pozdním období jen vzácně dosáhly stupně 3 nebo 4 podleseveroamerické CCG klasifikace. Z těchto sedmi pacientů dlouhodobě žijí tři, čtyři zemřeli další progresí.Závěry. Terapeutická aplikace131I MIBG je dobře tolerovatelná léčebná metoda, která je ve své účinnosti posílenáhyperbarickou oxygenoterapií. V současné době ji považujeme za nejracionálnější volbu, respektive za metodu volbyléčby progrese nebo relapsu neuroblastomu vysokého stupně rizika. Terapeutická aplikace131I MIBG podané v tétofázi onemocnění sice pravděpodobně nemá kurativní efekt, ale části pacientů dokáže zajistit, je-li opakovaná,dlouhodobé kvalitní přežití.

Klíčová slova:
neuroblastom, MIBG, cílená radioterapie, hyperbarická oxygenoterapie, léčba.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa