RADIOCHIRURGICKÉ LÉČENÍ ADENOMŮ HYPOFÝZY GAMA NOŽEM:výsledky u souboru 163 nemocných získané v intervalu 5 let


RADIOCHIRURGICKÉ LÉČENÍ ADENOMŮ HYPOFÝZY GAMA NOŽEM:výsledky u souboru 163 nemocných získané v intervalu 5 let

Východisko.
Ohraničené fokální ozařování adenomů hypofýzy gama nožem je teoreticky považováno za slibný doplněk komplexního léčení tohoto onemocnění, protože mikrochirurgie, farmakoterapie a frakcionovaná radioterapie je většinou nestačí samy o sobě zvládnout. Moderní radiochirurgie dosud nenabízí dostatečně reprezentativní zkušenosti na tomto poli. Můžeme nabídnout poměrně obsáhlé výsledky střednědobého sledování léčebného vlivu gama nože na růst adenomů i jejich normální hypersekci.Metody a výsledky. Analyzujeme 163 nemocných s adenomem hypofýzy léčených gama nožem v intervalu 5 let s dobou poradiačního sledování 12-60 měsíců, medián 24 měsíců. Při užití minimální okrajové dávky záření 16 až 35 Gy, medián 20 Gy, jsme docílili antiproliferativní efekt za 1-2 roky po ozáření u všech našich nemocných zkontrolovaných MRI (n=126), přitom polovina ozářených adenomů se prokazatelně zmenšila. Tato účinná dávka se současně ukázala být bezpečnou, nikdy nevyvolala nežádoucí vedlejší příznaky. Hormonální normalizaci jsme docílili u 50,4 % ze 133 hypersekrečních adenomů (u 39/91 = 43 % akromegalií, u 11/13 = 85 % nemocných s Cushingovou nemocí, u 2/9 = 22 % nemocných s Nelsonovým syndromem, u 11/18 = 61 % prolaktinomů) s latencí, jejíž medián byl u celého souboru 12 měsíců. Minimální okrajová dávka protisekrečního záření byla 10-45 Gy, medián 35 Gy. Zvýšení dávky potřebné k účinnému ovlivnění hormonální hypersekrece vedlo k ojedinělým vedlejším příznakům - parciálnímu hypopituitarizmu u 3,1 %, panhypopituitarizmu u 0,6 % a homonymní hemianopii 1x (0,6 %).Závěry. Radiochirurgie je u adenomů hypofýzy přibližně stejně účinná jako mikrochirurgie, jen její výhody a nevýhody jsou jinak rozloženy. Často se proto hodí ke kombinované léčbě, které za zvláštních okolností napomáhá i farmakoterapie. Frakcionovaná radioterapie má v současnosti význam spíš okrajový.

Klíčová slova:
adenomy hypofýzy, gama nůž, antiproliferativní efekt, normalizace.


Gamma Knife Radiosurgery of Pituitary Adenomas. Results in the Group of 163 Patients Treated During the Llast Five Years

Background.
Gamma knife radiosurgery of pituitary adenomas is considered to be very perspective. It can be a very useful complement of traditional microsurgery, pharmacotherapy or fractionated radiotherapy which are seldom a sufficient treatment on their own. The modern radiosurgery does not offer the experience representative enough in this indication. We can offer results of medium long follow-up for tumor growth and hormonal hypersecretion of pituitary adenomas in a relatively large series of patients.Methods and Results. We have analyzed a group of 163 patients with pituitary adenoma treated with gamma knife during 5 years and followed 12-60 months, median 24 months after irradiation. An antiproliferative effect has been achieved in 1-2 years using the minimal dose to the margin 16-35 Gy, median 20 Gy in all our patients who were controlled by MRI (n=126 patients). One half of these adenomas evidently decreased their size. Our effective antiproliferative dose was safe for the surrounding structures. The hormonal normalization has been achieved at 50.4 % from 133 hypersecreting adenomas (39/91 = 43 % of acromegalics, 11/13 = 85 % of patients with Cushing’s disease, 2/9 = 22 % of patients with Nelson’s syndrome, 11/18 = 61 % of prolactinomas). The median latency was 12 months. The minimal dose to the margin was 10-45 Gy, median 35 Gy. Rare side effects were provoked only by increasing the dose to influence the hypersecretion - the development of partial hypopituitarism in 3.1 % of patients, the panhypopituitarism in 0.6 % of patient and there was 1 hemianopic visual field defect (0.6 %).Conclusions. Radiosurgery by gamma knife has a similar value for pituitary adenomas as microsurgery has with different distribution of advantages and drawbacks. This makes it suitable for the combined treatment where pharmacotherapy has its place under special conditions. Fractionated radiotherapy has now a marginal importance.

Key words:
pituitary adenomas, Gamma Knife, antiproliferative effect, normalization


Autoři: V. Vladyka;  R. Liščák;  G. Šimonová;  T. Chytka;  J. Novotný Jr.;  J. Vymazal;  J. Marek;  V. Hána;  D. Vavroš
Působiště autorů: Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce, Praha Radiodiagnostické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Interní klinika FN, Ostrava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 757-766
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Ohraničené fokální ozařování adenomů hypofýzy gama nožem je teoreticky považováno za slibný doplněk komplexního léčení tohoto onemocnění, protože mikrochirurgie, farmakoterapie a frakcionovaná radioterapie je většinou nestačí samy o sobě zvládnout. Moderní radiochirurgie dosud nenabízí dostatečně reprezentativní zkušenosti na tomto poli. Můžeme nabídnout poměrně obsáhlé výsledky střednědobého sledování léčebného vlivu gama nože na růst adenomů i jejich normální hypersekci.Metody a výsledky. Analyzujeme 163 nemocných s adenomem hypofýzy léčených gama nožem v intervalu 5 let s dobou poradiačního sledování 12-60 měsíců, medián 24 měsíců. Při užití minimální okrajové dávky záření 16 až 35 Gy, medián 20 Gy, jsme docílili antiproliferativní efekt za 1-2 roky po ozáření u všech našich nemocných zkontrolovaných MRI (n=126), přitom polovina ozářených adenomů se prokazatelně zmenšila. Tato účinná dávka se současně ukázala být bezpečnou, nikdy nevyvolala nežádoucí vedlejší příznaky. Hormonální normalizaci jsme docílili u 50,4 % ze 133 hypersekrečních adenomů (u 39/91 = 43 % akromegalií, u 11/13 = 85 % nemocných s Cushingovou nemocí, u 2/9 = 22 % nemocných s Nelsonovým syndromem, u 11/18 = 61 % prolaktinomů) s latencí, jejíž medián byl u celého souboru 12 měsíců. Minimální okrajová dávka protisekrečního záření byla 10-45 Gy, medián 35 Gy. Zvýšení dávky potřebné k účinnému ovlivnění hormonální hypersekrece vedlo k ojedinělým vedlejším příznakům - parciálnímu hypopituitarizmu u 3,1 %, panhypopituitarizmu u 0,6 % a homonymní hemianopii 1x (0,6 %).Závěry. Radiochirurgie je u adenomů hypofýzy přibližně stejně účinná jako mikrochirurgie, jen její výhody a nevýhody jsou jinak rozloženy. Často se proto hodí ke kombinované léčbě, které za zvláštních okolností napomáhá i farmakoterapie. Frakcionovaná radioterapie má v současnosti význam spíš okrajový.

Klíčová slova:
adenomy hypofýzy, gama nůž, antiproliferativní efekt, normalizace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa