DERIVÁTY DEHYDROEPIANDROSTERONU A JEJICH ZMĚNY BĚHEM TESTU JEDNODENNÍHO HLADOVĚNÍ


DERIVÁTY DEHYDROEPIANDROSTERONU A JEJICH ZMĚNY BĚHEM TESTU JEDNODENNÍHO HLADOVĚNÍ

Východisko.
Vztahy dehydroepiandrosteronu (DHEA) a jeho metabolitu dehydroepiandrosteronsulfátu (DHEAS) k různým složkám metabolického syndromu X jsou poměrně velmi často diskutované v mnoha pracech. V poslední době se však zdá, že alespoň v některých případech (např. v imunitní odpovědi) jsou za některé účinky, původně připisované samotnému DHEA či DHEAS, zodpovědné hydroxyderiváty DHEA, a to především jejich 7-hydroxy formy. V této práci jsme nejprve v pilotní epidemiologické studii sledovali vztah 7-alfa a 7-beta-(OH)-DHEA k jednotlivým parametrům metabolického syndromu a obezitě.Metody a výsledky. Celkem jsme vyšetřili 68 pacientů (z toho 28 mužů) s prům. BMI 35,7±11,6 kg/m2 a věkem 42,6±11,1 let. Z hlediska metabolického syndromu stojí za zmínku především negativní korelace hladiny 7-beta-OH-derivátu a hladiny inzulinu (r=-0,28; p=0,03) a glykémií (r=-0,48; p

Klíčová slova:
dehydroepiandrosteron, 7-hydroxyderiváty DHEA, metabolický syndrom X, test jednodenního hladovění


Derivatives of Dehydroepiandrosterone in Obese and Their Changes During One-Day Starvation Test

Background.
Relationship between dehydroepiandrosterone (DHEA), its sulphate (DHEAS) and various components of metabolic syndrome X have been recently discussed in several papers. Original only DHEA or DHEAS have been considered to be responsible for all of the effects. At present mainly DHEA hydroxyderivatives (particularly 7-hydroxyisometers) are assumed to be responsible for those effects.Methods and Results. 68 obese subjects (28 males) aged 42.6±11.1 years, with average BMI 35.7±11.6 kg/m2 were examined. Relationship between 7-alpha and 7-beta-(OH)-DHEA and various components of metabolic syndrome X have been followed in a pilot epidemiological study. Fluctuations of the hydroxyderivates level during one-day starvation test were investigated in a group of 11 obese females and compared with that of the control group (12 lean subjects with BMI 23.1±2.4 kg/m2). From the view of the metabolic syndrome X, the negative correlation between the serum levels of 7-beta-(OH)-DHEA and insulinemia (R=-0.28; p=0.23), glycemia (r=-0,48; p

Key words:
dehydroepiandrosterone, 7-hydroxyderivatives of DHEA, metabolic syndrome X, one-day starvation


Autoři: M. Matoulek;  R. Hampl;  Š. Svačina;  J. Šulcová;  T. Haas
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 772-775
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Vztahy dehydroepiandrosteronu (DHEA) a jeho metabolitu dehydroepiandrosteronsulfátu (DHEAS) k různým složkám metabolického syndromu X jsou poměrně velmi často diskutované v mnoha pracech. V poslední době se však zdá, že alespoň v některých případech (např. v imunitní odpovědi) jsou za některé účinky, původně připisované samotnému DHEA či DHEAS, zodpovědné hydroxyderiváty DHEA, a to především jejich 7-hydroxy formy. V této práci jsme nejprve v pilotní epidemiologické studii sledovali vztah 7-alfa a 7-beta-(OH)-DHEA k jednotlivým parametrům metabolického syndromu a obezitě.Metody a výsledky. Celkem jsme vyšetřili 68 pacientů (z toho 28 mužů) s prům. BMI 35,7±11,6 kg/m2 a věkem 42,6±11,1 let. Z hlediska metabolického syndromu stojí za zmínku především negativní korelace hladiny 7-beta-OH-derivátu a hladiny inzulinu (r=-0,28; p=0,03) a glykémií (r=-0,48; p

Klíčová slova:
dehydroepiandrosteron, 7-hydroxyderiváty DHEA, metabolický syndrom X, test jednodenního hladovění

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa