PÉČE O NEMOCNÝ ŽIVOT


PÉČE O NEMOCNÝ ŽIVOT

Péče o nemocný život pacienta je nedílnou součástí klinické intervence, tj. zásahu ve prospěch nemocného. Autorova úvaha rámcově vymezuje pojem „péče“ jako složka zdravotnických činností. Vyzdvihuje charakteristické znaky péče. Zabývá se problematikou těch, kteří péči poskytují, i těch, který ji přijímají. Úvaha připomíná hlavní rozdíly mezi terapií a péčí i jejich vzájemné vazby. Zdůrazňuje kompenzační význam péče, když je terapeutické úsilí medicíny bezmocné.

Klíčová slova:
péče, pečující tým, příjemci péče, terapie a péče, paliativní péče.


Care of the Diseased Live

Care of the diseased patients is an integral part of the clinical intervention centred on the benefit of the patient. Author defines the conception of „care“ as a component of medical activities. The characteristic features of the care and nursing are given. The specific problems of the providers of the care and those who accept it are discussed. Major differences between the cure (therapy) and care (nursing) and their mutual relations are considered. The compensatory character of nursing in situations when the therapy is ineffective is stressed.

Key words:
care, nursing, nursing team, acceptor of the care, cure, palliative care


Autoři: V. Pacovský
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 753-756
Kategorie: Články

Souhrn

Péče o nemocný život pacienta je nedílnou součástí klinické intervence, tj. zásahu ve prospěch nemocného. Autorova úvaha rámcově vymezuje pojem „péče“ jako složka zdravotnických činností. Vyzdvihuje charakteristické znaky péče. Zabývá se problematikou těch, kteří péči poskytují, i těch, který ji přijímají. Úvaha připomíná hlavní rozdíly mezi terapií a péčí i jejich vzájemné vazby. Zdůrazňuje kompenzační význam péče, když je terapeutické úsilí medicíny bezmocné.

Klíčová slova:
péče, pečující tým, příjemci péče, terapie a péče, paliativní péče.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa