VYSOKODÁVKOVANÁ CHEMOTERAPIE V LÉČBĚ DĚTÍ S MALIGNÍM LYMFOMEM


VYSOKODÁVKOVANÁ CHEMOTERAPIE V LÉČBĚ DĚTÍ S MALIGNÍM LYMFOMEM

Východisko.
Děti s iniciálně refrakterním nebo relabujícím maligním lymfomem mají při použití konvenční chemoterapie nepříznivou prognózu, déle než 2 roky jich přežívá méně než 10 %. Cílem této práce bylo zjistit, zda zařazení konzolidační léčby vysokodávkovanou chemoterapií s podporou autologních hematopoetických kmenových buněk prodlouží přežití těchto nemocných.Metody a výsledky. Od ledna 1992 do prosince 1999 jsme transplantovali 45 dětí s maligním lymfomem. Indikací k zařazení megaterapie byl nádor špatně odpovídající na indukční léčbu (14x) nebo nádor recidivující (31x). Ve skupině bylo 27 chlapců a 18 dívek s mediánem věku v době transplantace 14,7 let. U 28 klasifikoval patolog onemocnění jako Hodgkinovu chorobu, u 17 jako non-Hodgkinský lymfom. Myeloablační režim nemocných s Hodgkinovou chorobou obsahoval cyklofosfamid, etopozid a busulfan nebo karmustin. Základem přípravného režimu dětí s non-Hodgkinským lymfomem byl cyklofosfamid, etopozid a busulfan nebo celotělové ozáření. Zdrojem hematopoetických buněk byla 10x kostní dřeň, 28x periferní krevní kmenové buňky, 7x oba typy štěpu. S mediánem sledování 47 měsíců přežívá 29 dětí (61 %). Jedenáct dětí zemřelo na relaps nebo kontinuální progresi lymfomu, 4 zemřely na léčebné komplikace, 1 pacient zemřel při autohavárii. Průměrná doba vzniku relapsu po megaterapii byla 7,5 měsíce.Závěry. Časnější zařazení transplantace, zlepšení přípravných režimů a potransplantační imunoterapie by mohly zlepšit přežívání rizikových pacientů s maligním lymfomem.

Klíčová slova:
Hodgkinova choroba, non-Hodgkinský lymfom, vysokodávkovaná chemoterapie


High-Dose Chemotherapy in the Treatment of Malignant Lymphoma in Children

Background.
Children with primary refractory or recurrent malignant lymphoma have usually poor prognosis. Less than 10% of those, who were treated with conventional-dose regimens had survived for 2 years. In an attempt to improve the outcome for these patients, we explored the role of consolidation high-dose chemotherapy with autografting.Methods and Results. Forty-five patients with poor-prognosis lymphoma, of whom 27 were males, underwent megatherapy between January 1992 and December 1999. High-dose chemotherapy was indicated in patients with poor initial response to first-line chemotherapy (14 cases) or in the relapse (31 cases). The group consisted of 27 patients with Hodgkin’s disease and 18 patients with non-Hodgkin’s lymphoma. The median age was 14.7 years. The conditioning for Hodgkin’s disease patients contained cyclophosphamide, etoposide and busulfan or total body irradiation. Bone marrow was used as the source of haemopoietic stem cells in ten patients. Peripheral blood in twenty-eight, and both sources were used in seven patients. After the median follow-up of 47 months, the final survival was 61%. Eleven patients died of the disease progression, four of the infectious complications, one at a car accident. Median time to relapse after the transplantation was 7,5 months.Conclusion. Further improvement of these results will require earlier transplantation, improved preparative regiments or early posttransplant immunotherapy.

Key words:
Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma, high-dose chemotherapy.


Autoři: E. Kabíčková;  P. Kavan;  J. Koutecký;  J. Mališ;  J. Staňková;  P. Gajdoš;  R. Kodet 1;  E. Čumlivská 2
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FNM, Praha Patologicko-anatomický ústav 2. LF UK, Praha Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 623-629
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Děti s iniciálně refrakterním nebo relabujícím maligním lymfomem mají při použití konvenční chemoterapie nepříznivou prognózu, déle než 2 roky jich přežívá méně než 10 %. Cílem této práce bylo zjistit, zda zařazení konzolidační léčby vysokodávkovanou chemoterapií s podporou autologních hematopoetických kmenových buněk prodlouží přežití těchto nemocných.Metody a výsledky. Od ledna 1992 do prosince 1999 jsme transplantovali 45 dětí s maligním lymfomem. Indikací k zařazení megaterapie byl nádor špatně odpovídající na indukční léčbu (14x) nebo nádor recidivující (31x). Ve skupině bylo 27 chlapců a 18 dívek s mediánem věku v době transplantace 14,7 let. U 28 klasifikoval patolog onemocnění jako Hodgkinovu chorobu, u 17 jako non-Hodgkinský lymfom. Myeloablační režim nemocných s Hodgkinovou chorobou obsahoval cyklofosfamid, etopozid a busulfan nebo karmustin. Základem přípravného režimu dětí s non-Hodgkinským lymfomem byl cyklofosfamid, etopozid a busulfan nebo celotělové ozáření. Zdrojem hematopoetických buněk byla 10x kostní dřeň, 28x periferní krevní kmenové buňky, 7x oba typy štěpu. S mediánem sledování 47 měsíců přežívá 29 dětí (61 %). Jedenáct dětí zemřelo na relaps nebo kontinuální progresi lymfomu, 4 zemřely na léčebné komplikace, 1 pacient zemřel při autohavárii. Průměrná doba vzniku relapsu po megaterapii byla 7,5 měsíce.Závěry. Časnější zařazení transplantace, zlepšení přípravných režimů a potransplantační imunoterapie by mohly zlepšit přežívání rizikových pacientů s maligním lymfomem.

Klíčová slova:
Hodgkinova choroba, non-Hodgkinský lymfom, vysokodávkovaná chemoterapie

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa