REZISTENCE BUNĚK KREVNÍCH MALIGNIT VŮČI CYTOSTATIKŮMIII. ČÁST.


REZISTENCE BUNĚK KREVNÍCH MALIGNIT VŮČI CYTOSTATIKŮMIII. ČÁST.

Rezistence vůči cytostatikům je vážnou komplikací léčby nemocných s malignitami nejenom hematologického původu. Výsledkem působení cytostatika na nádorové buňky je jejich smrt procesem apoptózy. V případě rezistentních nádorových buněk je apoptóze zabráněno některým z řady možných způsobů. Rezistenci rozdělujeme podle typu cytostatika, proti kterému je namířena, a pokud se jedná o skupinu látek lišících se strukturně i mechanizmem účinku, mluvíme o mnohočetné rezistenci. Jednou z příčin rezistence buněk je snížená koncentrace cytostatik v místě molekulárního cíle. Na odčerpávání cytostatik z nitra buněk se podílí některé efluxní systémy jako Pgp, MRP a LRP. Další příčinou rezistence vůči cytostatikům může být jejich zvýšená enzymatická detoxikace např. glutathion-S-transferázovým systémem. Rezistence způsobená změnami v molekulárním cíli cytostatik zahrnuje zejména změny v molekule topoizomeráz. Příčinou rezistence vůči cytostatikům mohou být též změny v procesech apoptózy a regulace buněčného cyklu. V neposlední řadě mohou být v rezistentních nádorových buňkách zintenzivněny reparační mechanizmy kontrolující molekulární poškození DNA. V současné době existuje řada laboratorních metod k včasnému odhalení příčiny rezistence k cytostatiku v dané buněčné populaci a rostou též snahy o nalezení způsobu, jak daný typ rezistence překonat.

Klíčová slova:
mnohočetná rezistence, apoptóza, efluxní systémy, topoizomeráza, buněčný cyklus, reparace DNA, průtoková cytometrie.


Resistance of the Haemopoietic Tumour Cells to the Cytotoxic Drugs. Part III.

Resistance to cytotoxic drugs is a serious drawback in the treatment of patient with tumours, both of the haemopoietic and non-haemopoietic origin. The cytotoxic effect of drugs on the malignant cells manifests as the process of apoptosis. In the resistant malignant cells, apoptosis becomes prevented by several mechanisms. The multidrug resistance (MDR) is one of the principal mechanisms when the cancer cells develop resistance to multiple chemically and functionally unrelated cytotoxic compounds. The decrease of the cytotoxic drug concentration at the molecular target site may come from activation of some efflux membrane systems participating in the transport of cytotoxic drugs out of the cell (e.g. Pgp, MDR, and LRP). Another mechanism of resistance is the increased enzymatic detoxification on the drug by glutathion-S-transferase system. Changes in the molecular target of the cytotoxic drug such as topoisomerase molecule can be also responsible for the resistance. At least two additional mechanisms of resistance of tumour cells were identified. Resistance can come from either deregulation of proapoptotic mechanisms in tumour cells or by increased activity of reparation processes which control the damaged molecule of DNA. Several methods that detect the cause of resistance in distinct cell populations have been developed. The great effort is now focused on both the detection of mechanisms of the resistance and on the clinical procedures of overcoming the resistance to cytotoxic drugs.

Key words:
multidrug resistance, apoptosis, efflux systems, topoisomerase, cell cycle, DNA reparation, flow cytometry


Autoři: K. Kodydková;  J. Krejsek
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 620-622
Kategorie: Články

Souhrn

Rezistence vůči cytostatikům je vážnou komplikací léčby nemocných s malignitami nejenom hematologického původu. Výsledkem působení cytostatika na nádorové buňky je jejich smrt procesem apoptózy. V případě rezistentních nádorových buněk je apoptóze zabráněno některým z řady možných způsobů. Rezistenci rozdělujeme podle typu cytostatika, proti kterému je namířena, a pokud se jedná o skupinu látek lišících se strukturně i mechanizmem účinku, mluvíme o mnohočetné rezistenci. Jednou z příčin rezistence buněk je snížená koncentrace cytostatik v místě molekulárního cíle. Na odčerpávání cytostatik z nitra buněk se podílí některé efluxní systémy jako Pgp, MRP a LRP. Další příčinou rezistence vůči cytostatikům může být jejich zvýšená enzymatická detoxikace např. glutathion-S-transferázovým systémem. Rezistence způsobená změnami v molekulárním cíli cytostatik zahrnuje zejména změny v molekule topoizomeráz. Příčinou rezistence vůči cytostatikům mohou být též změny v procesech apoptózy a regulace buněčného cyklu. V neposlední řadě mohou být v rezistentních nádorových buňkách zintenzivněny reparační mechanizmy kontrolující molekulární poškození DNA. V současné době existuje řada laboratorních metod k včasnému odhalení příčiny rezistence k cytostatiku v dané buněčné populaci a rostou též snahy o nalezení způsobu, jak daný typ rezistence překonat.

Klíčová slova:
mnohočetná rezistence, apoptóza, efluxní systémy, topoizomeráza, buněčný cyklus, reparace DNA, průtoková cytometrie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa