TERAPIE OSTEOARTRÓZY - OD OVLIVNĚNÍ SYMPTOMŮK ZACHOVÁNÍ KLOUBNÍ CHRUPAVKY


TERAPIE OSTEOARTRÓZY - OD OVLIVNĚNÍ SYMPTOMŮK ZACHOVÁNÍ KLOUBNÍ CHRUPAVKY

Autoři podávají přehled farmakologických i chirurgických postupů, které mají za cíl zachovat kloubní chrupavkua bránit její postupující degeneraci při osteoartróze (OA). Z farmakologických postupů jsou v současné dobětestovány především preparáty ze skupiny tzv. SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs of Osteoarthritis),přičemž zatím nejvýznamnější studie byla dokončena s glukosamin sulfátem. Dále se zkoušejí léky ovlivňující kostnímetabolizmus, jako je kalcitonin a bisfosfonáty. Experimentálně jsou u OA zkoušeny též některé biologické léky,které blokují účinnost především IL-1, TNF-a, MMP a NO. Zatím se podávají parenterálně, ale v klinickém zkoušeníje tzv. genová terapie, kdy dochází k přenosu genetické informace pomocí retrovirů přímo do kloubu a syntéze cílovýchproteinů in situ. Z chirurgických postupů určených k zachování kloubní chrupavky jsou testovány tyto metody: kloubnídebridment, transplantace měkkých částí, transplantace štěpů chrupavky a některé experimentální metody.

Klíčová slova:
osteoartróza, strukturu modifikující léčba, chirurgická léčba.


Therapy of Osteoarthrosis - from Influencing the Symptoms to Preservation of the Articular Cartilage

An overview of pharmacological and surgical approaches aiming to preserve the articular cartilage and preventprogression of degeneration during osteoarthrosis (OA) is given. From the pharmacological approaches the mostpromising appears to be glucosaminosulphate from the SYSADOA group. Also preparations affecting the bonemetabolism as calcitonin and biosulphates are tested. Along with it some biological curatives blocking the activityof IL-1, TNF-a, MMP, and NO are experimentally used. They have been parenterally administered, however, thegene therapy enabling transfer of the genetic information by means of retroviruses directly into the joint and synthesisof the target proteins in situ becomes clinically tested. From the surgical approaches aimed to preserve the articularcartilage several methods are currently tested: joint debridment, transplantation of the soft components, transplan-tation of the cartilage grafts and some experimental methods.

Key words:
osteoarthritis, structure modifying treatment, surgical therapy.


Autoři: K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 487-493
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podávají přehled farmakologických i chirurgických postupů, které mají za cíl zachovat kloubní chrupavkua bránit její postupující degeneraci při osteoartróze (OA). Z farmakologických postupů jsou v současné dobětestovány především preparáty ze skupiny tzv. SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs of Osteoarthritis),přičemž zatím nejvýznamnější studie byla dokončena s glukosamin sulfátem. Dále se zkoušejí léky ovlivňující kostnímetabolizmus, jako je kalcitonin a bisfosfonáty. Experimentálně jsou u OA zkoušeny též některé biologické léky,které blokují účinnost především IL-1, TNF-a, MMP a NO. Zatím se podávají parenterálně, ale v klinickém zkoušeníje tzv. genová terapie, kdy dochází k přenosu genetické informace pomocí retrovirů přímo do kloubu a syntéze cílovýchproteinů in situ. Z chirurgických postupů určených k zachování kloubní chrupavky jsou testovány tyto metody: kloubnídebridment, transplantace měkkých částí, transplantace štěpů chrupavky a některé experimentální metody.

Klíčová slova:
osteoartróza, strukturu modifikující léčba, chirurgická léčba.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa