NORMOTENZNÍ HYDROCEFALUS - VZÁCNÁPOZDNÍ KOMPLIKACE RENTGEN-KONTRASTNÍHOVYŠETŘENÍ PÁTEŘE


NORMOTENZNÍ HYDROCEFALUS - VZÁCNÁPOZDNÍ KOMPLIKACE RENTGEN-KONTRASTNÍHOVYŠETŘENÍ PÁTEŘE

Sdělení si dává za cíl seznámení odborné veřejnosti se závažnou komplikací, vznikem likvorové malabsorpce,v souvislosti s rutinně provedeným rentgen-kontrastním vyšetřením (PMG). Demonstruje rovněž výhodnost prove-dení lumbálního infuzního testu (LIT) v rámci indikačního algoritmu zkratové operace u pacientů, u nichž existujepředpoklad patologie likvorové malabsorpce.

Klíčová slova:
perimyelografie, lumbální infuzní test, iopamidol, normotenzní hydrocefalus.


Normotensive Hydrocephalus - the Rare Late Complication of the Roentgen-ContrastiveSpine Examination

The aim of the study is to inform professionals about a serious complication - the liquor malabsorption - developingin relation to the routinely performed roentgen-contrastive examination (PMG). It also demonstrates advantages ofthe lumbal infusion test (LIT) as a part of the algorithm of the shunt operation in patients with supposed pathologyof liquor malabsorption.

Key words:
perimyelography, lumbal infusion test, iopamidol, normotensive hydrocephalus.


Autoři: P. Vaněk;  M. Sameš
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 508-511
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení si dává za cíl seznámení odborné veřejnosti se závažnou komplikací, vznikem likvorové malabsorpce,v souvislosti s rutinně provedeným rentgen-kontrastním vyšetřením (PMG). Demonstruje rovněž výhodnost prove-dení lumbálního infuzního testu (LIT) v rámci indikačního algoritmu zkratové operace u pacientů, u nichž existujepředpoklad patologie likvorové malabsorpce.

Klíčová slova:
perimyelografie, lumbální infuzní test, iopamidol, normotenzní hydrocefalus.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa