KARDIOLOGICKÉ NÁSLEDKY CYTOSTATICKEJ LIEČBY


KARDIOLOGICKÉ NÁSLEDKY CYTOSTATICKEJ LIEČBY

Zvyšujúci sa počet vyliečených onkologických pacientov si vyžaduje intenzívnu pozornosť zameranú na dlhodobékardiologické komplikácie po cytostatickej liečbe. Kardiotoxicita súvisí predovšetkým s antracyklínovou liečbou.Neskoré zlyhanie srdca a/alebo komorové arytmie môžu vznikať na podklade subklinických abnormalít, ktoré boliantracyklínmi indukované v čase liečby. Pravidelným dlhodobým monitorovaním stavu myokardu je možné identi-fikovať vyliečených onkologických pacientov s progresívnym charakterom týchto abnormalít a teda s vyšším stup-ňom rizikom fatálnych komplikácií.

Klíčová slova:
kardiotoxicita, zlyhanie srdca, komorové arytmie, antracyklíny.


After-Effects of the Cytostatic Therapy in Cardiology

As more and more oncologic patients are being cured from cancer, problems with long-term c ytostatic cardiologiccomplications have triggered and intensive investigation. Cardiotoxicity becomes a specific problem for those whosurvived cancer therapy with anthracycline. Heart failure or ventricular arrhythmias may develop from subclinicalmyocardial alterations induced by anthracycline therapy. Long-lasting monitoring of cardiac status may help toidentify those patients, whose abnormalities have progressive character and who are at risk of fatal complications

Key words:
cardiotoxicity, heart failure, ventricular arrhythmias, anthracycline..


Autoři: B. Mladosievičová
Působiště autorů: Oddelenie klinickej patofyziológie Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Bratis lava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 138-141
Kategorie: Články

Souhrn

Zvyšujúci sa počet vyliečených onkologických pacientov si vyžaduje intenzívnu pozornosť zameranú na dlhodobékardiologické komplikácie po cytostatickej liečbe. Kardiotoxicita súvisí predovšetkým s antracyklínovou liečbou.Neskoré zlyhanie srdca a/alebo komorové arytmie môžu vznikať na podklade subklinických abnormalít, ktoré boliantracyklínmi indukované v čase liečby. Pravidelným dlhodobým monitorovaním stavu myokardu je možné identi-fikovať vyliečených onkologických pacientov s progresívnym charakterom týchto abnormalít a teda s vyšším stup-ňom rizikom fatálnych komplikácií.

Klíčová slova:
kardiotoxicita, zlyhanie srdca, komorové arytmie, antracyklíny.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa