ETIOPATOGENÉZA A TERAPIA DERMATOFYTÓZNECHTOV


ETIOPATOGENÉZA A TERAPIA DERMATOFYTÓZNECHTOV

Význam mykotických infekcí kůže a jejich adnex jeví vzrůstající tendenci. Jejich původci jsou nejen dermatofytya kandidy, ale stále častěji oportunní houbové mikroorganismy. Nejčastěji se tato onemocnění objevují při intenzivníimunosupresivní léčbě, např. u onkologických, onkohematologických onemocněních a u rozvinutého syndromuAIDS. Vyjma snížení obranyschopnosti organismu vytvářejí příznivé podmínky, např. léčba antibiotiky, léčbaženskými hormony, nevhodné oblečení, obezita, roli hraje i profesionální dispozice.Léčba onychomykóz je složitá i svízelná. Do objevení griseofulvinu byla k dispozici jen chirurgická ablacea leptání keratolytiky. V současné době je k dispozici řada antimykolik s výraznými fungistatickými účinky.Zmiňovány jsou: griseofulvin, ketokonazol, flukonazol, itrakonazol (azolové deriváty), alylaminy (terbinafin -Lamisil). Je uveden způsob podání, dávkování a nežádoucí příznaky. Novějšími antimykotiky ve formě laku jsoucyklopiroxolamin (Batrafen) a amorolfin (Loceryl).

Klíčová slova:
dermatofytózy, imunosupresiva, cytostatika, rtg ozařování, fungicida, nežádoucí účinky.


Etiopathogenesis and Treatment of Dermatophytoses of the Nails

The importance of mycotic infections of the skin and its adnexa has a rising trend. The causal agents are not onlydermatophytes and candidae but to an increasing extent opportune fungal microorganisms. Most frequently thesediseases develop during intense immunosuppressive treatment, e.g. in oncological, oncohaematological diseases andin developed AIDS syndrome. In addition to the reduced defence capacities of the organism favourable conditionsare created e.g. by antibiotic treatment, treatment with female hormones, unsuitable clothing, obesity, a certain partis played also by occupational predisposition.Treatment of onychomycoses is complicated and difficult. Before griseofulvin was available there was only surgicalablation and treatment with keratolytics. At present a number of substances with marked fungistatic effects isavailable. The author mentions: griseofulvin, ketoconazole, fluconazole, itraconazole (azole derivatives), allylamines(terbinafine-Lamisil). He discusses the mode of administration, dosage and undesirable effects. The recent antimy-cotics are ciclopiroxolamines (Batrafen) and amorolfin (Loceryl) in the form of lac.

Key words:
dermatophytoses, immunosuppressive agents, cytostatics, X-ray irradiation, fungicides, undesirableeffects.


Autoři: J. Buchvald
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 152-155
Kategorie: Články

Souhrn

Význam mykotických infekcí kůže a jejich adnex jeví vzrůstající tendenci. Jejich původci jsou nejen dermatofytya kandidy, ale stále častěji oportunní houbové mikroorganismy. Nejčastěji se tato onemocnění objevují při intenzivníimunosupresivní léčbě, např. u onkologických, onkohematologických onemocněních a u rozvinutého syndromuAIDS. Vyjma snížení obranyschopnosti organismu vytvářejí příznivé podmínky, např. léčba antibiotiky, léčbaženskými hormony, nevhodné oblečení, obezita, roli hraje i profesionální dispozice.Léčba onychomykóz je složitá i svízelná. Do objevení griseofulvinu byla k dispozici jen chirurgická ablacea leptání keratolytiky. V současné době je k dispozici řada antimykolik s výraznými fungistatickými účinky.Zmiňovány jsou: griseofulvin, ketokonazol, flukonazol, itrakonazol (azolové deriváty), alylaminy (terbinafin -Lamisil). Je uveden způsob podání, dávkování a nežádoucí příznaky. Novějšími antimykotiky ve formě laku jsoucyklopiroxolamin (Batrafen) a amorolfin (Loceryl).

Klíčová slova:
dermatofytózy, imunosupresiva, cytostatika, rtg ozařování, fungicida, nežádoucí účinky.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa