ZDRAVOTNÍ POTŘEBY A JEJICH HODNOCENÍČást 2. Potřeba zdraví a potřeba zdravotní péče


ZDRAVOTNÍ POTŘEBY A JEJICH HODNOCENÍČást 2. Potřeba zdraví a potřeba zdravotní péče

Hodnocení zdravotních potřeb spočívá v posouzení očekávaného přínosu poskytování rozličných druhů zdravot-nických služeb. Je úzce závislé na rozložení rizik a zdravotních problémů v populaci a na předpokládané schopnostizdravotnických služeb zmírnit či odstranit zdravotní rizika a následky nemoci, tak jak je známe z výsledkůmedicínského výzkumu či na základě konsenzu klinických pracovníků. Hladina výskytu nemocí (a zdravotních rizik)v populaci je běžně označována jako „potřeba zdraví“ (need for health), zatímco hladina očekávaného užitku jenazývána „potřeba zdravotní péče“ (need for services, need for care).

Klíčová slova:
potřeba zdraví, potřeba zdravotní péče, pociťovaná potřeba, normativní potřeba, komparativnípotřeba, zdravotní politika.


Health Needs Assessment. Part 2. Need for Health and Need for Health Care

Health needs assessment is primarily concerned with the benefits that can be expected from the provision ofdifferent kinds of health services. These are closely related to the levels of health risks and illness in the populationand the expected effectiveness of the service in reducing health risks and the consequences of illness as indicatedby results of evaluative research or by clinical consensus. Levels of disease and health risks in a population arecommonly referred to as needs for health, and the levels of expected benefit are referred to as the needs for servicesor care.

Key words:
needs for health, needs for services, felt need, normative need, comparative need, health policy.


Autoři: I. Koupilová;  J. Holčík
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 67-69
Kategorie: Články

Souhrn

Hodnocení zdravotních potřeb spočívá v posouzení očekávaného přínosu poskytování rozličných druhů zdravot-nických služeb. Je úzce závislé na rozložení rizik a zdravotních problémů v populaci a na předpokládané schopnostizdravotnických služeb zmírnit či odstranit zdravotní rizika a následky nemoci, tak jak je známe z výsledkůmedicínského výzkumu či na základě konsenzu klinických pracovníků. Hladina výskytu nemocí (a zdravotních rizik)v populaci je běžně označována jako „potřeba zdraví“ (need for health), zatímco hladina očekávaného užitku jenazývána „potřeba zdravotní péče“ (need for services, need for care).

Klíčová slova:
potřeba zdraví, potřeba zdravotní péče, pociťovaná potřeba, normativní potřeba, komparativnípotřeba, zdravotní politika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa