DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EXPANZIVNÍCH LÉZÍ V SELÁRNÍ KRAJINĚ V OBRAZE MAGNETICKÉ REZONANCE


DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EXPANZIVNÍCH LÉZÍ V SELÁRNÍ KRAJINĚ V OBRAZE MAGNETICKÉ REZONANCE

Druhová diagnostika expanzivních patologických lézí v selární krajině má pro další vedení nemocného zásadní význam. Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, která se ukázala jako dominantní a přináší nejvíce informací z oblasti selární krajiny. I když není žádný znak v obraze MR pro určitou lézi zcela specifický, můžeme substrátovou diagnózu stanovit se značnou pravděpodobností. Práce předává naše zkušenosti doplněné literárními údaji, zabývajícími se touto problematikou.

Klíčová slova:
magnetická rezonance, selární oblast, expanzivní léze.


Differential Diagnosis of Expansive Lesions in the Sellar Region as Visualized by Magnetic Resonance

Diagnosis of the type of expansive pathological lesion in the sellar region is of fundamental importance. Magnetic resonance is an imaging method which proved dominant and provides most information from the sellar region. Although no sign in the MR image is quite specific for a certain lesion, the substrate diagnosis can be assessed with a considerable probability. The presented paper gives an account of the authors experience supplemented by literature on the problem.

Key words:
magnetic resonance, sellar region, expansive lesion.


Autoři: Z. Seidl;  J. Obenberger;  V. Peterová 1;  T. Viták 1
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 743-749
Kategorie: Články

Souhrn

Druhová diagnostika expanzivních patologických lézí v selární krajině má pro další vedení nemocného zásadní význam. Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, která se ukázala jako dominantní a přináší nejvíce informací z oblasti selární krajiny. I když není žádný znak v obraze MR pro určitou lézi zcela specifický, můžeme substrátovou diagnózu stanovit se značnou pravděpodobností. Práce předává naše zkušenosti doplněné literárními údaji, zabývajícími se touto problematikou.

Klíčová slova:
magnetická rezonance, selární oblast, expanzivní léze.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa