Dlouhodobé výsledky lokální léčby cyklosporinem A u těžkého syndromu suchého oka s 10letou dobou sledování

6. 6. 2016

Studie publikovaná na začátku tohoto roku v British Journal of Ophthalmology hodnotí dlouhodobý účinek cyklosporinu A (CSA) aplikovaného lokálně u pacientů s těžkým syndromem suchého oka.

Retrospektivně byly vyhodnoceny záznamy 26 pacientů s těžkým syndromem suchého oka na podkladě keratoconjunctivitis sicca s minimální sledovací dobou 10 let. Všichni byli na začátku léčeni CSA lokálně 6 měsíců. Klinické symptomy před začátkem léčby, v jejím průběhu a po ukončení byly hodnoceny pomocí Schirmerova testu, hodnot barvení fluoresceinem a lisaminovou zelení a času do roztržení slzného filmu. Subjektivní hodnocení známek onemocnění se provádělo pomocí dotazníku OSDI (Ocular Surface Disease Index). Zaznamenány byly dále údaje o prodloužení nebo opětovném lokálním nasazení CSA po úvodní léčbě a rovněž kombinované terapie.

Během 10leté sledovací doby činil celkový medián délky podávání CSA 23 (7−51) měsíců po úvodní léčbě, která trvala 20 (8−41) měsíců. Z hlediska symptomů nebyl v OSDI zjištěn statisticky signifikantní rozdíl mezi stavem na začátku a na konci 10letého sledování (p = 0,67). Autoři studie však zaznamenali po úvodní léčbě statisticky signifikantní zlepšení všech klinických známek onemocnění, které přetrvalo až do konce sledovací doby. Pouze u 6,5 % pacientů bylo nutné po počáteční terapii opět nasadit CSA lokálně.

Závěr

Zlepšení pozorované po úvodní léčbě CSA přetrvávalo i po delší době a pouze u několika málo případů bylo třeba přistoupit k další lokální terapii CSA. Prodloužená indukční léčba za účelem snížení lokálních známek zánětu představuje u pacientů s keratoconjunctivitis sicca nadějnou alternativu.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Straub M., Bron A. M., Muselier-Mathieu A., Creuzot-Garcher C. Long-term outcome after topical ciclosporin in severe dry eye disease with a 10-year follow-up. Br J Ophthalmol 2016 Jan 28, pii: bjophthalmol-2015-306930, doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-306930 [Epub ahead of print].Štítky
Oftalmológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa