Pomocné látky v roztoku latanoprostu bez konzervačních látek vyvolávají zánětlivou odpověď a cytotoxicitu u imortalizovaných lidských HCE-2 epitelových buněk rohovky

24. 9. 2015

Publikovaná studie porovnávala cytotoxický a zánětlivý efekt Taflotanu®, Monoprostu® a benzalkoniumchloridu na epitelové buňky lidské rohovky.

Na trhu je řada antiglaukomatik bez konzervačních látek. Cílem aplikace tohoto druhu kapek je snížení vedlejších účinků na povrch oka a zvýšení snášenlivosti. Nicméně i tyto roztoky mohou mít na oko škodlivé účinky. Publikovaná studie porovnávala cytotoxický a zánětlivý efekt Taflotanu®, Monoprostu® a benzalkoniumchloridu (BAK) na epitelové buňky lidské rohovky (HCE-2).

HCE-2 byly po dobu 1, 6, 12, 24 a 48 hodin vystaveny účinku tafluprostu bez konzervačních látek (Taflotan®), dále latanoprostu bez konzervačních látek (Monoprost®), který byl nedávno uveden na trh, konzervační látce BAK a makrogolglycerolhydroxystearátu 40 (MGHS40). Originální produkty byly naředěny na koncentrace 0,1 %, 0,3 %, 1,0 %, 3,0 % a 10,0 %. Buňky byly dále po dobu 9 dnů jednou za den vystaveny neředěnému tafluprostu bez konzervačních látek a latanoprostu bez konzervačních látek. Morfologie buněk se vyšetřovala pomocí světelné mikroskopie a proliferace pomocí Ki-67 fluorescenčního značení. Životaschopnost buněk byla hodnocena pomocí barvení erytrosinem a uvolňování laktátdehydrogenázy (LDH). Mitochondriální metabolická aktivita se stanovovala kolorimetrickou MTT analýzou. Produkce prozánětlivého interleukinu IL-6 byla měřena metodou ELISA.

Po léčbě tafluprostem bez konzervačních látek nevykazovaly HCE-2 žádné významnější morfologické změny, zatímco latanoprost bez konzervačních látek vyvolal jasný úbytek buněk a dále způsobil spolu s BAK a MGHS40 poškození buněk a zánětlivou reakci, které se se zvyšujícími se koncentracemi a dobou působení stupňovaly. Aplikace latanoprostu bez konzervačních látek navíc vedla v porovnání s tafluprostem bez konzervačních látek k významnému zvýšení uvolňování LDH a sekreci IL-6. Bylo zjištěno, že toxicita latanoprostu bez konzervačních látek souvisela s látkou MGHS40.

Pomocné látky v očních kapkách si zaslouží více pozornosti a měly by být v budoucnosti studovány, neboť se zdá, že v buňkách vyvolávají podobně škodlivé účinky jako konzervační látky.

Obrázek: Žádné morfologické rozdíly mezi buňkami vystavenými Taflotanu a kontrolním vzorkem ve standardním médiu.
Jasná cytotoxicita u buněk vystavených Monoprostu.

Mezi buňkami vystavenými účinkům Taflotanu a kontrolním vzorkem nebyly zaznamenány morfologické rozdíly. Buňky vystavené účinkům Monoprostu vykazují známky poškození (redukce) cytoplazmy a zvětšení jader (tenká šipka).

Měřítko (bílý proužek) = 50 μm

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Smedowski A., Paterno J. J., Toropainen E., Sinha D., Wylegala E., Kaarniranta K. Excipients of preservative-free latanoprost induced inflammatory response and cytotoxicity in immortalized human HCE-2 corneal epithelial cells. J Biochem Pharmacol Res. 2014 Dec 1; 2 (4): 175–184.Štítky
Oftalmológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa